Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania » Scholarships http://www.thehabari.com Habari Tanzania | Online Newspaper Sat, 06 Feb 2016 06:26:03 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.7 Alexander Pato Huyoo Chelsea Kukipiga Kwa Mkopo http://www.thehabari.com/alexander-pato-huyoo-chelsea-kukipiga-kwa-mkopo/ http://www.thehabari.com/alexander-pato-huyoo-chelsea-kukipiga-kwa-mkopo/#comments Fri, 29 Jan 2016 05:56:36 +0000 http://www.thehabari.com/?p=66569 Mshambulizi wa Corinthians Alexandre Pato amesema kuwa Chelsea ndio makao yake mapya. ...

The post Alexander Pato Huyoo Chelsea Kukipiga Kwa Mkopo appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
hi-res-0728a94b6a3ad2822d0b8f1c92debd0d_crop_north

Mshambulizi wa Corinthians Alexandre Pato amesema kuwa Chelsea ndio makao yake mapya.
Pato aliyasema hayo huku dukuduku zikisema kuwa huenda anaelekea Stamford Bridge kwa mkopo.

Mshambulizi huyo wa zamani wa AC Milan, 26, aliwasili Uingereza jumatano usiku kwa majaribio kabla ya kutia sahihi mkataba wa muda hadi mwezi wa tano.

Chelsea haijasema lolote kuhusu habari hizo zinazomshirikisha Pato, ambaye amekuwa nchini Brazil kwa mkopo kwa misimu miwili.

“Natamani sana kuichezea Chelsea. Nahitaji kucheza. nafurahia sana uhamisho huu.” alisema Pato.

Pato alijiunga na Milan mwaka wa 2007 akiwa na umri wa miaka 17. Hata hivyo hakushamiri kama ilivyotarajiwa na ikambidi kurejea Brazil mwaka wa 2013.

Tayari amefunga mabao 10 katika mechi 25 alizoichezea Brazil, ijapokuwa mara ya mwisho alipoitwa katika kikosi cha taifa ilikuwa ni 2013.

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post Alexander Pato Huyoo Chelsea Kukipiga Kwa Mkopo appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/alexander-pato-huyoo-chelsea-kukipiga-kwa-mkopo/feed/ 0
Angalia Nafasi Kibao za Kazi za Mwezi Septemba, 2014 http://www.thehabari.com/angalia-nafasi-kibao-za-kazi-za-mwezi-septemba-2014/ http://www.thehabari.com/angalia-nafasi-kibao-za-kazi-za-mwezi-septemba-2014/#comments Sat, 27 Sep 2014 14:20:40 +0000 http://www.thehabari.com/?p=51386 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA ...

The post Angalia Nafasi Kibao za Kazi za Mwezi Septemba, 2014 appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
Angalia Nafasi Kibao za Kazi za Mwezi Septemba, 2014

Angalia Nafasi Kibao za Kazi za Mwezi Septemba, 2014


JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA
Kumb. Na EA.7/96/01/H/03 25 Septemba, 2014
TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI
Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa
mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa
na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo hiki,
pamoja na kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi zinazotokea
katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma).
Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya
Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi 102 za kazi kwa ajili ya Katibu Mkuu
Wizara ya Maji,
NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
iv. Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe juu ya bahasha, kutozingatiwa hili
kutasababisha maombi ya kazi kuwa batili.
v. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
watatu wa kuaminika.
vi. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya kidato cha nne na kidato cha sita kwawale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho hivyo vibanwe sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka kupotea.
– Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
– Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
– Computer Certificate
– Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
– Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.
vii. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
viii. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU na NECTA).
ix. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
x. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
xi. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.
xii. Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 8 Oktoba, 2014
xiii. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira HAURUHUSIWI.
xiv. Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe kupitia posta kwa anuani ifuatayo.
Katibu, AU Secretary,
Sekretariati ya Ajira katika Public Service Recruitment
Utumishi wa Umma, Secretariat,
SLP.63100, P.O.Box 63100
Dar es Salaam. Dar es Salaam.
1.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI (UPIMAJI ARDHI) – (ASSISTANT WATER WORKS TECHNICIAN GEOMETRIC) – NAFASI 25-ZINARUDIWA
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
1.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya kazi kwa kuongozwa na chini ya uangalizi wa Fundi Sanifu aoyesajiliwa ili aweze;
 Kushirikiana na Wahandisi wa Maji na kuwaongoza walengwa katika kuchagua njia za kupitisha bomba kwa ajili ya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kupima hali ya kijiografia ya maeneo ya inayokusudiwa kujengwa au yenye miradi ya maji na usafi wa mazingira ili kuwezesha usanifu wa miundo mbinu miradi;
 Kupima uwekaji wa vifaa vya miundo mbinu kwenye ardhi wakati wa ujenzi wa miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kunakili na kutunza taarifa za upimaji wa ardhi kwa ajili ya miundo mbinu ya miradi ya maji na usafi wa mazingira kwa namna inayokubalika kwa mchoraji wa ramani za usanifu wa miradi kufanya kazi yake kwa unadhifu;kuchora ramani za maeneo ya miradi ya maji na usafi wa mazingira kwa namna zote zinazokubalika kwa ajili ya kuwezesha usanifu wa miundo mbinu ya maji na usafi wa mazingira;
 Kumsaidia Fundi Sanifu katika kazi za upimaji ardhi.
1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya mwaka mmoja kutoka Chuo cha Maji au Chuo chochote kinachitambuliwa na Serikali ambao wana Cheti cha ufundi Daraja III (Water Works Technician Geometric).
1.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
2.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI MITAMBO YA MAJI (PAMPU) – NAFASI 25-ZINARUDIWA
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
2.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Atafanya kazi kwa kuongozwa na chini ya uangalizi wa Fundi Sanifu aliyesajiliwa ili aweze;
 Kufunga pampu na injini za aina mbalimbali za miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kufanya usafi na ukaguzi wa pampu na injini za miradi ya maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kukidhi uendeshaji nadhifu, endelevu na kuzuia uharibifu;
 Kuhudumia uendeshaji wa pampu na injini za miradi ya maji;
 Kufanya matengenezo ya kawaida, ya vipindi na ya kuzuia uharibifu wa pampu na injini kwa kufuata miongozo ya uendeshaji na matengenezo na inapohitajika kwa dharura;
 Kunakiri, kutayarisha, kukusanya, kutunza na kuziwasilisha takwimu za uendeshaji na matengenezo ya pampu na injini za miradi ya maji;
 Kumsaidia Fundi Sanifu katika kazi za kiufundi.
2.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya mwaka mmoja kutoka Chuo cha Maji au Chuo chochote kinachitambuliwa na Serikali ambao wana Cheti cha ufundi Daraja III (Mitambo Ya Maji (Pampu).
2.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
1.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI MITAMBO YA MAJI (UMEME) – NAFASI 25-ZINARUDIWA
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
1.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya kazi kwa kuongozwa na chini ya uangalizi wa Fundi sanifu aliyesajiliwa ili aweze;
 Kufunga mfumo wa umeme unaohitajika kwa ajili ya uendeshaji wa mitambo ya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kufunga mota na vifaa vingine vya umeme vya aina mbalimbali vya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kufanya usafi na ukaguzi wa mfumo wa umeme, mota na vifaa vingine umeme vya miradi ya maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kukidhi uendeshaji nadhifu wa pampu na kuzuia uharibifu;
 Kuendesha mitambo inayotumia umeme ya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kufanya matengenezo ya kawaida, ya vipindi na ya kuzuia uharibifu kwenye mfumo wa umeme, mota na vifaa vingine umeme kwa kufuata miongozo ya uendeshaji, na inapohitajika kwa dharura.
 Kunakili, kutayarisha, kukusanya, kutunza na kuziwasilisha takwimu za uendeshaji na matengenezo ya mitambo inayotumia umeme ya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kumsaidia Fundi Sanifu katika kazi za kiufundi.
1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya mwaka mmoja kutoka Chuo cha Maji au Chuo chochote kinachitambuliwa na Serikali ambao wana Cheti cha ufundi Daraja III (Plants Technician Electrical).
1.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
3.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI – (ASSISTANT TECHNICIAN WELDING) NAFASI 2-ZINARUDIWA
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
1.4 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya kazi kwa kuongozwa na chini ya uangalizi wa Fundi Sanifu aliyesajiliwa ili aweze;
 Kufunga pampu na injini za aina mbalimbali za miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kufanya usafi na ukaguzi wa pampu na injini za miradi ya maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kukidhi uendeshaji nadhifu, endelevu na kuzuia uharibifu;
 Kuhudumia uendeshaji wa pampu na injini za miradi ya maji;
 Kufanya matengenezo ya kawaida, ya vipindi nay a kuzuia uharibifu wa pampu na injini kwa kufuata miongozo ya uendeshaji na matengenezo na inapohitajika kwa dharura;
 Kunakili, kutayarisha, kukusanya, kutunza na kuziwasilisha takwimu za uendeshaji na matengenezo ya pampu na injini za miradi ya maji;
 Kumsaidia Fundi Sanifu katika kazi za kiufundi.
1.5 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya mwaka mmoja kutoka Chuo cha Maji au Chuo chochote kinachitambuliwa na Serikali ambao wana Cheti cha ufundi Daraja III katika fani ya Welding na fiter turner.
1.6 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
4.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI (UFUNDI BOMBA) – (ASSISTANT WATER WORKS TECHNICIAN PLUMBING) – NAFASI 1-INARUDIWA
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
1.7 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya kazi kwa kuongozwa na chini ya uangalizi wa Fundi Sanifu aliyesajiliwa ili aweze;
 Kufunga mitandao ya bomba za aina mbalimbali ya miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kufanya usafi na ukaguzi wa mitandao ya bomba ya miradi ya maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kukidhi uendeshaji nadhifu, endelevu na kuzuia uharibifu;
 Kuwezesha uzalishaji na usambazaji wa maji na utoaji wa majitaka kwa kupitia mitandao ya bomba za miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kufanya matengenezo ya kawaida ya vipindi nay a kuzuia uharibifu wa mitandao ya bomba kwa kufuata ratiba na inapohitajika kwa dharura.
 Kunakili, kutayarisha, kukusanya, kutunza na kuziwasilisha takwimu za uendeshaji na matengenezo ya mitandao ya bomba za miradi ya maji na usafi wa mazingira;
 Kumsaidia Fundisanifu kazi za kiufundi.
1.8 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya mwaka mmoja kutoka Chuo cha Maji au Chuo chochote kinachitambuliwa na Serikali ambao wana Cheti cha ufundi Daraja III (Plumbing).
1.9 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS A kwa mwezi.
5.0 MHANDISI DARAJA LA II (MAJI) – WATER RESOURCE ENGINEER –
NAFASI 14-INARUDIWA
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
5.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kushughulikia upembuzi yakinifu, usanifu wa ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu midogo midogo ya usambazaji maji na kushiriki shughuli za upembuzi yakinifu, usanifu, ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu mikubwa ya ujenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanyia mapitio taarifa za upembuzi yakinifu na sanifu za ujenzi wa miundombinu ya miradi ya usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanyia ukaguzi wa utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na utengenezaji wa miundombinu ya uzalishaji na usambazaji maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kupata ubora unaokusudiwa.
 Kushiriki katika kazi ya kupendekeza miradi na kupitia mapendekezo ya miradi (project proposal) ya usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanya uchunguzi kuhusu uharibifu wa miundombinu au ajali zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kutayarisha bajeti ya utekelezaji wa shughuli za sekta za maji.
 Kusimamia kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na mategenezo ya miundombinu ya miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kukusanya na kutayarisha taarifa mbalimbali za utekelezaji wa shughuli za sekta ya maji kwa ajili ya matumizi ya sekta na kwa ajili ya kujisajili katika bodi ya Wahandisi.
5.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu ya uhandisi wa Maji (Water Resource Engineering) kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali.
5.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
6.0 MHANDISI DARAJA LA II (MAJI) – WATER RESOURCE WITH GIS ENGINEER – NAFASI 4-INARUDIWA
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji.
6.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kushughulikia upembuzi yakinifu, usanifu wa ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu midogo midogo ya usambazaji maji na kushiriki shughuli za upembuzi yakinifu, usanifu, ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu mikubwa ya ujenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanyia mapitio taarifa za upembuzi yakinifu na sanifu za ujenzi wa miundombinu ya miradi ya usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanyia ukaguzi wa utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na utengenezaji wa miundombinu ya uzalishaji na usambazaji maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kupata ubora unaokusudiwa.
 Kushiriki katika kazi ya kupendekeza miradi na kupitia mapendekezo ya miradi (project proposal) ya usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanya uchunguzi kuhusu uharibifu wa miundombinu au ajali zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kutayarisha bajeti ya utekelezaji wa shughuli za sekta za maji.
 Kusimamia kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na mategenezo ya miundombinu ya miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kukusanya na kutayarisha taarifa mbalimbali za utekelezaji wa shughuli za sekta ya maji kwa ajili ya matumizi ya sekta na kwa ajili ya kujisajili katika bodi ya Wahandisi.
6.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu ya uhandisi wa Maji (Water Resource with GIS) kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali.
6.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
7.0 MHANDISI KILIMO DARAJA LA II (AGRO – ENGINEERS) – NAFASI 6-INARUDIWA
7.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuandaa program za mafunzo kwa wakulima kutumia zana za kilimo,
 Kushiriki katika kufundisha wakulima na matumizi bora ya zana,
 Kushiriki kutengeneza michoro/ramani za umwagiliaji,
 Kushiriki katika ujenzi wa miradi ya umwagiliaji,
 Kushirikiana na mafundi sanifu kuwafunindisha wakulima uendeshaji wa skimu za umwagiliaji,
 Kukusanya takwimu za miradi ya umwagiliaji,
 Kushiriki kuratibu na kutoa huduma za umwagiliaji kwa vikundi vya umwagiliaji pamoja na matumizi ya maji,
 Kuandaa mafunzo/maonyesho ya matumizi ya za za kilimo,
 Kufuatilia program za mafunzo ya wanyama kazi, mafundi wa matrekta na wakulima jinsi ya matumizi ya wanyama na matrekta,
 Kuwafundisha wakulima ujenzi wa vihengo bora na
 Kushughulikia ubora wa zana na kuwashauri waagizaji na watengenezaji ipasavyo.
7.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza (Bachelor Degree) ya uhandisi yenye mwelekeo mkubwa katika fani ya Kilimo cha umwagiliaji na cha zana kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali.
7.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS E Kwa mwezi.
X.M. DAUDI
Katibu
Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.

###################################################

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
PRESIDENT’S OFFICE
PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT
Ref. Na EA.7/96/01/H/04 25th September, 2014
VACANCIES ANNOUNCEMENT
On behalf of Tax Revenue Appeals Tribunal, Tanzania Library Services Board (TLSB),
The College of Business Education, The National Board of Accountants and Auditors
(NBAA), The Muhimbili Orthopaedic Institute (MOI), The Tanzania Tobacco Board,
Kibaha Education Centre (KEC), Ardhi University, The Institute of Social Work (ISW),
Marine Parks and Reserves Tanzania, Tanzania Meteorological Agency (TMA), The
National Institute of Transport (NIT), The Government Procurement Services Agency (GPSA),
The College of African Wildlife Management (MWEKA), Tanzania Automotive
Technology Centre (TATC), The Institute of Rural Development Planning (IRDP), The
Geological Survey of Tanzania (GST), Tanzania Buildings Agency (TBA), Tanzania
Food and Nutrition Centre (TFNC) and Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC),
Public Service Recruitment Secretariat invites qualified Tanzanians to fill 226 vacant
posts in the above Public Institutions.
NB: GENERAL CONDITIONS
i. All applicants must be Citizens of Tanzania and not above 45 years old, however, should
also observe the age limit for each position where indicated.
ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having reliable
contact, postal address, e-mail and telephone numbers.
iii. Applicants should apply on the strength of the information given in this advertisement.
iv. The title of the position and institution applied for should be written in the subject
of the application letter and marked on the envelope; short of which will make the
application invalid.
v. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of academic certificates:
– Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
– Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
– Form IV and Form VI National Examination Certificates.
– Computer Certificate
– Professional certificates from respective boards
– One recent passport size picture and birth certificate.
vi. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT ACCEPTED
vii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be accepted.
viii. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action
ix. Applicants for senior positions currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
x. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service should not apply, they have to adhere to Government Circular Na. CAC. 45/257/01/D/140 dated 30th November, 2010.
xi. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever reason should not apply.
xii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
xiii. Certificates from foreign examination bodies for ordinary or advanced level education should be certified by The National Examination Council of Tanzania (NECTA)
xiv. Certificates from foreign Universities should be verified by The Tanzania Commission for Universities (TCU)
xv. Deadline for application is 8th October, 2014 at 3:30 p.m
xvi. Applicants with special needs/case (disability) are supposed to indicate
xvii. Women are highly encouraged to apply
xviii. Only short listed candidates will be informed on a date for interview
xix. Application letters should be written in Swahili or English
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING ADDRESS. HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTABLE:
Secretary OR Katibu
Public Service Recruitment Sekretarieti ya Ajira katika
Secretariat, Utumishi wa Umma
P. O. Box 63100 S. L. P 63100,
DAR ES SALAAM. DAR ES SALAAM.
1.0 THE NATIONAL INSTITUTE OF TRANSPORT
The National Institute of Transport (NIT) is a body corporate established by Act No. 24 of 1982 as an autonomous Institute of Higher Learning under the Ministry of Transport. The Institute is striving to build up its Human Resource Capital Excellence with the Vision of being a Center of Excellence in providing Education and Training, Research and Consultancy services in Logistics Transport and Communication Sectors in Sub-Sahara Africa and beyond.
1.1 DEPUTY RECTOR ACADEMIC, RESEARCH & CONSULTANCY
 A Deputy Rector Academic, Research & Consultancy shall be appointed by the Governing Council. The Deputy Rector responsible for Academic matters shall deputize for the Rector during the Rector absence from office.
1.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 Deputy Rector Academic, Research and Consultancy shall:-
 Be responsible to the Rector in respect of such matters of technical education administration and delivery;
 Facilitate learning (by teaching) of academic programmes in the institution;
 Be responsible for smooth running and development of academics in the Institute;
 Advise on all matters pertaining to Academics Management, quality control and assurance;
 Evaluate current progress of academics in the Institute and recommending future programmes.
 Recommend appropriate budgets for the Academic directorate;
 Oversee research and consultancy activities at the Institute;
 Coordinate the development and establishment of academic programmes and management of academic resources;
 Oversee Admission and Examination Regulations; and
 Perform any other duties which the Rector may assign.
1.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Doctorate (PhD) degree in relevant field who is eligible for registration as technical teacher with a working experience in teaching research and consultancy of at least three years in lectureship position or equivalent in a related or allied institution and has published at least three reviewed papers;
Or
 PhD in relevant field who is eligible for registration as technical teacher and has a proven applicable working experience in research and consultancy of at least 10 years in the industry and has published at least five consultancy/research reports of the academic and professional appreciable depth in the relevant field.
Or
 Master’s Degree in relevant field who is eligible for registration as technical teacher and has a proven applicable working experience in research and consultancy of at least 20 years in the industry and has published at least ten consultancy/research reports of the academic and professional appreciable depth in the relevant field.
1.1.3 TENURE OF OFFICE:
 A Deputy Rector Academic, Research and Consultancy of a technical institution shall hold office for a term of four years and may be re-appointed consecutively for one more term of four years.
1.1.4 SALARY SCALE: As per NIT Scheme of Service NACTE, guidelines and Relevant Government directives.
1.2 DEPUTY RECTOR PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION
1.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:-
 Deputy Rector Planning, Finance and Administration shall:-
 Head directorate of Planning, Finance and Administration;
 Supervise and maintain acceptable standards of discipline of staff accordingly;
 Facilitate learning (by teaching) of academic programmes in the institution;
 Be the recorder to the Governing Council;
 Be responsible to Rector the general administration and personnel management of the Institute;
 Advise the Rector on all administrative, legal, personnel and financial matters;
 Be responsible for formulating accounting policies and procedures of the Institute, submitting budgets, audited accounts; and
 Perform any other duties which the Rector may assign.
1.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Doctorate (PhD) degree in relevant filed who is eligible for registration as technical teacher with a working experience in teaching research and consultancy of at least three years in lectureship position or equivalent in a related or allied institution and has published at least three reviewed papers;
Or
 PhD degree in relevant field who is eligible for registration as technical teacher and has a proven applicable working experience in research and consultancy of at least 10 years in the industry and has published at least five consultancy/research reports of the academic and professional appreciable depth in the relevant field.
Or
 Master’s Degree in relevant field who is eligible for registration as technical teacher and has a proven applicable working experience in research and consultancy of at least 20 years in the industry and has published at least ten consultancy/research reports of the academic and professional appreciable depth in the relevant field.
1.2.3 TENURE OF OFFICE:
 A Deputy Rector Planning, Finance and Administration of a technical institution shall hold office for a term of four years and may be re-appointed consecutively for one more term of four years.
1.2.4 SALARY SCALE: As per NIT Scheme of Service NACTE, guidelines and Relevant Government directives.
2.0 TANZANIA FOOD AND NUTRITION CENTRE – TFNC
Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC) is a Government Institution under the Ministry of Health and Social Welfare. The Centre is responsible for spreading nutrition activities in the country with the objectives of controlling and reducing all forms of malnutrition.
2.1 DIRECTOR OF NUTRITION POLICY AND PLANNING (PRSS 14)-RE-ADVERTISED
2.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Responsible to the managing director on matters relating to nutrition policy and plans
 General administration and supervision of staff under his/her directorate
 Co-ordinate monitoring and evaluation of the centre’s programme and project
 Undertake research relating to nutrition policy and planning
 Co-ordinate the center’s for plans and budget preparation
 Advocate the national nutrition policy and national plan of action on nutrition in collaboration with relevant sectors
 Co-ordinate the nutrition management information system at the centre
 Provide consultancy services in field of competence
 Perform any other duties assigned by the managing director
2.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Post Graduate Degree in Economics/Agricultural Economics/Statistics. He/she should have work experience of not less than eight (8) years in planning of which the last five (5) should be in Senior Managerial Position. Training in management is an added advantage
2.1.3 REMUNERATION:
 According to Institution Salary Scale
3.0 GOVERNMENT PROCUREMENT SERVICES AGENCY
The Government Procurement Services Agency (GPSA) was established under the Executive Agency Act CAP 245 R.E 2009 and came into effect through Government Notice (GN). No. 235 of 7th December 2007 as amended through Government Notice No. 133 of 13th, April, 2012.
The Chief Executive Officer of Government Procurement Services Agency announces vacancy posts in different area of specialization. Any Tanzanian with minimum qualifications mentioned hereunder is encouraged to apply.
3.1 REGIONAL MANAGER ( 21 POSTS )
3.1.1 DUTY STATION: Arusha, , Dar es Salaam, Dodoma, Geita, Iringa, Katavi, Kigoma, Kilimanjaro, Lindi, Mbeya, Manyara, Mara, Morogoro Mwanza, Njombe, Pwani, Rukwa, Ruvuma, Simiyu, Singida, and Tanga regions.
3.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:-
 Manage all GPSA Properties in the Region;
 Prepare Plan and Report as per GPSA Financial and operational Manuals;
 Provide Procurement Professional Assistance;
 Facilitate on availability of adequate supplies;
 Represent the Chief Executive at all Regional meetings that require the input of the Chief Executive;
 Conduct review of stocks levels at regional level and report accordingly;
 Coordinate proper receipt and issue of unallocated stores to MDAS/LGA;
 Carry out stock taking, test-check of unallocated stores and prepare Combined Depot Transfer Vouchers for goods to be transferred;
 Plan, organize and supervise, repair and maintenance of ICT equipment.
 Make follow up and ensure availability of internet services.
 Facilitate collections of PES requirement in the region;
 Supervise tendering process for common use items and services;
 Collect copy of call off orders from PES and submit the report to the headquarters
 Perform any other related duties as may be assigned.
3.1.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma in Procurement, Logistics, Operations Management, Business Administration/Commerce with bias in Procurement or equivalent qualifications. Masters or Postgraduate Diploma or equivalent qualifications in similar fields will be an added advantage;
 Registered with NBMM or PSPTB;
 Possess CSP/CPSP or equivalent qualifications;
 Should have at least 7 years relevant working experience in public service; and
 Must be computer literate
3.1.4 SALARY SCALE: GPSA 9
3.2 STOCK CONTROL MANAGER (1 POST )
3.2.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
3.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:-
 Determine stock requirements;
 Prepare reports regarding storage and distribution of goods;
 Supervise and monitor movement of stocks of goods;
 Explore distribution channels;
 Ensure required inventory level in stock;
 Ensure requisition of goods are properly written;
 Prepare quarterly and annual report;
 Set and monitor stock levels and determine quantities to be ordered;
 Perform other duties as may be assigned by ones reporting officer.
3.2.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma in Procurement, Logistics, Operations Management, Business Administration/Commerce with bias in Procurement or equivalent qualifications. Masters or Postgraduate Diploma in similar fields will be an added advantage;
 Registered with NBMM or PSPTB;
 Possess CSP/CPSP or equivalent qualification;
 Should have at least 7 years relevant working experience in public service; and
 Must be computer literate.
3.2.4 SALARY SCALE: GPSA 9
3.3 FRAMEWORK CONTRACT MANAGER( 1 POST )
3.3.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
3.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:-
 Formulate and oversee the implementation of procurement of common use items through framework contracts
 Provide advisory service to user departments on procurement reports to be kept for audit purposes
 Supervise preparation of procurement information for the inclusion on internet and intranet sites and in catalogue brochures and flyers in liaison with other procurement and other relevant personnel using computer software applications as appropriate;
 Prepare procurement information to be submitted to PPRA through internet.
 Liaise with ppra on matters pertaining to e-procurement and contract formation
 Advice on methods and types of contract for bulk procurement of MDAS and LGAS
 Evaluate all procuring entities’ requirements and recommend the most appropriate procurement procedures to MDAS and LGAS.
 Develop guiding procedures on sourcing and establish most efficient procurement regime in light of needs to be met.
 Coordinate and supervise procurement of common use items by MDAS and LGAS
 Aggregate all procuring entities requirements for common use items and services.
 Maintain a register of suppliers and service providers of common use items and services and compile a list of common use items and services.
 Prepare tender packages of goods, works, and services and decide on procurement method.
 Liaise with PPRA on matters pertaining to procurement of common use items and services.
 Prepare contracts draft and issuing approved contracts for framework contracts to suppliers and service providers.
 Evaluate routine, simple and low value procurement process and procedures.
 Perform any other related duties as may be assigned
3.3.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma in Procurement, Logistics, Operations Management, Business Administration/Commerce with bias in Procurement or equivalent qualifications. Masters or Postgraduate Diploma or equivalent qualifications in similar fields will be an added advantage;
 Registered with NBMM or PSPTB;
 Possess CSP/CPSP or equivalent qualifications;
 Should have at least 7 years relevant working experience in public service; and
 Computer literate.
3.3.4 SALARY SCALE: GPSA 9
3.4 CONSULTANCY AND ADVISORY SERVICES MANAGER( 1 POST)
3.4.1 DUTY STATION: Dar Es Salaam
3.4.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:-
 Coordinate and liaise with relevant authorities on all issues related to consultancy in Procurement and Supplies Management;
 Harmonize and translate procurement policies, guidelines to be implemented by the agency;
 Plan and arrange implementation schedule for the Consultancy services programme;
 Advise on requirement and capacity of suppliers’ and service providers’ performance and procurement information.
 Collect information for consultancy needs in and out of the Agency and advice accordingly;
 Prepare consultancy proposals and advice proper methods of execution
 Facilitate internal training on procurement and supplies management to MDAS and LGAS
 Provide advice to the suppliers and service provider’s requests.
 Attend complaints requests and enquiries from bidders, suppliers and service providers
 Prepare list and terms of references for consultancy services provided by the Agency
 Perform any other related duties as may be assigned.
3.4.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma in Procurement, Logistics, Operations Management, Business Administration/Commerce with bias in Procurement or equivalent qualifications. Masters or Postgraduate Diploma or equivalent qualifications in similar fields will be an added advantage;
 Registered with NBMM or PSPTB;
 Possess CSP/CPSP or equivalent qualifications;
 Should have at least 7 years relevant working experience in public service; and
 Computer literate.
3.4.4 SALARY SCALE: GPSA 9
3.5 FINANCE AND ACCOUNTS MANAGER( 1 POST )
3.5.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
3.5.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:-
 Interpret and supervise the implementation of policies, rules, regulations and other directives related to financial management;
 Ensure control and proper utilization of agency’s funds;
 Advise the director of business support on financial matters.
 Supervise and coordinate activities of finance and accounts section;
 Verify income statements & balance sheet figures;
 Prepare financial statements and management reports, and analyze and review monthly performance reports;
 Authorize payments, sign and endorse cheques;
 Prepare and updating a fixed assets register of the agency;
 Liaise with external auditors to ensure completion of audit on time in order to meet reporting requirements;
 Prepare relevant financial reports required for submission to the board;
 Establish and manage accounting ,payroll and budget systems of the agency including addressing all accounting system related issues;
 Prepare audit queries replies and follow up audit recommendations; and
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer.
3.5.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma in Accountancy, Business Administration/Management/Commerce with bias in Accountancy.
 Master’s Degree in Accounting or Finance or equivalent qualification will be an added advantage;
 Possess CPA (T)/ACCA/ACA/CIMA or equivalent qualification;
 Should have at least 7 years relevant working experience in reputable organization; and
 Computer literate.
3.5.4 SALARY SCALE: GPSA 9
4.0 C O LL E G E O F B U S I N E SS ED U C A T I ON
The College of Business Education is established by Act of Parliament No. 31 of 1965. College of Business Education is a training Government Institution operating ‘semi’ autonomously and commercially in providing education in Accountancy, Procurement & Supplies Management, Industrial & Legal Metrology and other business related disciplines.
4.1 ASSISTANT LECTURER – 4 POSTS
4.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teaches up to NTA level 8 (Bachelor’s Degree);
 Prepares learning resources for tutorial exercises;
 Conducts research, seminars and case studies;
 Carries out consultancy and community services under supervision;
 Prepares teaching manual; and
 Performs any other relevant duties as assigned by supervisor.
4.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Master’s Degree with a GPA of 3.8 and above at undergraduate level specializing in the following fields:
 Communication Skills – 1 Post
 Mathematics and Statistics – 2 Posts
 Information Communication Technology – 1 Post
4.1.3 SALARY SCALE: PHTS 2
4.2 TUTORIAL ASSISTANT (MATHEMATICS AND STATISTICS)–1 POST
4.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teaching up to NTA level 6 (Ordinary Diploma);
 Assists in conducting tutorial and practical exercises for students under close supervision;
 Prepares learning resources for tutorial exercises;
 Assists in conducting research under close supervision;
 Carriers out consultancy and community services under close supervision; and
 Performs any other duties as assigned by supervisor.
4.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Mathematics and Statistics with a GPA of 3.8 and above specializing in the following field:-
 Law – 1 Post
4.2.3 SALARY SCALE: PHTS 1
4.3 SENIOR HUMAN RESOURCES OFFICER GRADE I – 1 POST
4.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Provides assistance and guidance to subordinate staff.
 Administers Staff Performance Appraisal exercise.
 Interprets and implements Labour Laws and other Circulars.
 Prepares and updates Staff directory.
 Performs any other relevant duties as may be assigned by Supervisor
4.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Master’s Degree in Public Administration or Human Resources Management with at least five years of relevant working experience.
4.3.3 SALARY SCALE: PGSS 16-17
4.4 OFFICE MANAGEMENT SECRETARY II – 2 POSTS
4.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Carry out simple administrative functions and answering routing correspondence.
 Process documents that requires advanced Knowledge in Computerize.
 Prepares meeting venues and all requirements.
 Maintains stock or office stationery and soft drinks.
 Handle general and confidential mail, memorandum records and message.
 Performs any other relevant duties assigned by supervisor.
4.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Diploma in Secretarial Studies from a recognized College with work experience of at least four years
4.4.3 SALARY SCALE: PGSS 12-13
4.5 PRINCIPAL OFFICE ATTENDANT GRADE I – 1 POST
4.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Guards sensitive areas where security is highly required
 Responsible for reporting occurrences in his/her area and other matters relating to security.
 Takes preventive measures against possible theft and insecurity
 Performs any other relevant duties as may be assigned by Supervisor.
4.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Secondary School Certificate who has attended Militia Course with relevant working experience of at least three years
4.5.3 SALARY SCALE: POSS 5
5.0 COLLEGE OF AFRICAN WILDLIFE MANAGEMENT (MWEKA)
The College of African Wildlife Management (MWEKA), founded in 1963 is a center of excellence in professional and technical wildlife and tourism management training in Africa. It is registered with the National Council of Technical Education (NACTE) in Tanzania and recognized by the East African Community (EAC) and the Southern African Development Community (SADC). It is situated 14 km from Moshi town on the slopes of Mount Kilimanjaro.
5.1 LECTURER – 1 POST
5.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:-
 Teaches students up to NTA Level 9 (Masters Degree)
 Guides and supervises students in building up their practical and research projects
 Prepares learning resources and design training exercises for students
 Conducts consultancy and community services
 Undertakes individual research and participates in scientific/academic congregations
 Supervises and guides post-graduations and case studies for training
 Coaches junior teaching staff
 Assumes managerial leadership roles e.g. coordination of academic programmes or major research projects and consultancy and
 Performs any other duties as assigned by supervisors
5.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 PhD either in Wildlife Management or Wildlife Tourism who is eligible for registration as technical teacher. Must have published at least two peer -reviewed papers.
OR
 Master’s Degree either in Wildlife Management or Wildlife Tourism who is eligible for registration as technical Teacher and has proven applicable working experience preferably in Research or Consultancy of at least 10 years with five (5) consultancy/research reports of the academic and professional appreciable depth.
5.2 ASSISTANT LECTURER (TOURISM) – 1 POST
5.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:-
 Teaching up to NTA Level 8 (Bachelors Degree)
 Prepares learning resources for tutorial exercises
 Conducts research, seminars and case studies
 Carries out consultancy and community services under close supervision
 Supervises students projects
 Prepare teaching manual and
 Performs any other relevant duties as assigned by supervisor
5.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s Degree in Tourism with teaching experience of not less than 3 years and having published at least one paper in a recognized and reputable journal.
5.2.3 SALARY SCALE: PHTS 2.1
5.3 LIBRARIAN II – 1 POST
5.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:-
 Researches on information needs of users.
 Participates in developing library systems and procedures
 Identifies library materials to be ordered
 Maintains an index to keywords for retrieval purposes
 Produces bibliographic information and guides
 Assists users in information retrieval systems
 Maintains library materials loan records
 Supervises subordinates on shift
5.3.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor of Science or Bachelor of Arts in Librarianship from a recognized institution
5.3.3 SALARY SCALE: PHTS 1.1
5.4 ASSISTANT LIBRARIAN II – 1 POST
5.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Promotes and assists in Computer based support of the Library Services
 Deals with routine ordering and processing of books
 Administers library records
 Responsible for the security of books, periodicals and other library properties
 Furnishes users with information on library regulations, activities and services
5.4.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Advanced or Ordinary Certificate of Secondary Education with Ordinary Diploma in Librarianship from a recognized Institution.
5.4.3 SALARY SCALE: PGSS 14 – 15
5.5 RANGER II – 3 POSTS
5.5.1 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Advanced or Ordinary Certificate of Secondary Education with Certificate in paramilitary or ranger operations from a recognized Institution
5.5.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Patrols study area to suppress poaching, vandalism and bush fires
 Receives orders to apprehend and evict violators of wildlife laws and regulations in the study area
 Maintains cleanliness and sanitation of the study area
 Undertakes animal control activities in order to protect human life and property
 Maintains infrastructure and facilities in the study area including side drains, access roads and trails
5.5.3 SALARY SCALE: PGSS 4 –5
6.0 THE INSTITUTE OF SOCIAL WORK (ISW)
The Institute of Social Work is one of the institutions of higher learning in Tanzania which was established in 1974 by Act No. 26 of 1973 (as amended by Miscellaneous Act No. 13 of 2002). The Institute is under the Ministry of Health and Social Welfare and is located at Kijitonyama in Dar-es-Salaam.
The Institute was established to provide qualified human resources for strengthening social welfare services delivery system in Tanzania. It is accredited with the National Council for Technical Education (NACTE) as an institute of higher learning to conduct training programmes in the fields of social work, industrial relations and human resources management.
6.1 LECTURER – 1 POST
6.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Lecturer students
 Assist students to develop their research and project work
 Setting examinations, invigilating, marking and timely production of examination results
 Supervision of research and consultancy work
 Plan and design training exercises for students
 Undertaking individual research and participating in big multidisciplinary research projects
 Preparing manuals simulations and case studies for students
 Working on consultancy projects
 Coaching junior academic staff.
6.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 PhD either in Social Work, Sociology, Psychology or Community Development who is eligible for registration as technical teacher. Must have published at least two peer -reviewed papers.
6.1.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institutions salary scale
6.2 ASSISTANT LECTURER – 1 POST
6.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assisting in lecturing and tutorial seminars
 Carry out Consultancy in Research and service job assignment including data collection under close supervision
 Setting examinations, invigilating, marking and timely production of examination result
 Prepare teaching materials for tutorials and exercises including case studies
 Conduct lecturers with guidance of senior lecturers
 Any other duties as may be assigned by the higher authority
6.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s degree either in Labour Studies, Laws or Sociology specialized in Industrial Studies or Labour Laws with GPA not below 3.5 in relevant field and GPA of 3.8 and above in Bachelor Degree or Advanced Diploma
 Teaching experience will be an added advantage.
6.2.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institutions salary scale
6.3 SENIOR DRIVER II – 1 POST
6.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Driving the Institute’s vehicles of all capacities
 Maintain logbooks and identification of and promptly reporting on mechanical problems
 Minor vehicle maintenance
 Responsible for safe-keeping of the vehicle and tools entrusted to him
 Maintain proper conduct in rendering services to his assignees
 Perform messengerial duties assigned to him as may arise from to time
6.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 The candidate must be not less than 25 years with form IV certificate and credit passes in Swahili and English. They must have valid Class C Driving License and Advanced Drivers Certificate Grade II from any recognized institution and working experience of not less than seven years without causing an accident
6.3.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institutions salary scale
6.4 SECURITY GUARD II – 1 POST
6.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Ensure safety and legality of all properties existing and getting into the institute’s premises
 Ensure day and night security of buildings and properties of the institute
 Make sure that all the doors and windows are properly closed after working hours
 Report on catastrophic incidents such fire, floods, theft etc to the relevant state organ like police and fire brigade
 Advice on appropriate means of improving security within the institute
6.4.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV certificate with Basic Military Training, Police/ JKT/ Fire Brigade certificate from recognized Institution and working experience of three years.
6.4.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institutions salary scale
6.5 PRINCIPAL LIBRARY ASSISTANT II – 1 POST
6.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Compiling lists and bibliographies for internal use.
 Formulation of library user’s policy, manuals and instructions.
 Preparation and maintenance of reader’s statistics and records by using computer
 To supervise duties performed by junior staff.
 Preparation of new arrived books to suit the need of users.
 Perform any other duties as assigned.
6.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Ordinary Diploma in Library Services from School of Library Achieves and Documentation Studies (SLADS) with working experience of not less than five years.
6.5.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institutions salary scale
6.6 SENIOR ACCOUNTS ASSISTANT I – 1 POST
6.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Keeping accounts records
 Writing payment vouchers and receipts
 To assist in banking correspondences
 To make reconciliation of records between the institutes book of accounts bank and treasure
 Performs routine accounting tasks, including positing of ledgers
 Preparation of monthly scheduled of debtors and creditors
 Posting and balancing Cash Books
 Raising Journal Vouchers
 Posting the general ledger
 Perform any other duties as assigned.
6.6.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV certificate and NABE II or ATEC or its equivalence OR certificate in Lower Government Accounting Programme
6.6.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institutions salary scale
7.0 TAX REVENUE APPEALS TRIBUNAL
Tax Revenue Appeals Tribunal is a quasi-judicial institution under the Ministry of Finance established in 2000 under the Tax Revenue Appeals Act, Cap. 408. Under Section 11 of the said Law the Tax Revenue Appeals Tribunal have the sole jurisdiction in all appeals arising from decision of the Tax Revenue Appeals Board on disputes on which original jurisdiction is conferred on the Board.
The Tribunal is currently seeking to recruit suitably qualified candidate to fill the vacant post of Security Guard.
7.1 SECURITY GUARD II
7.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Ensure safety and security of the office
 Ensure that all visitors are scrutinized and properly directed to the reception, and
 Any other duties assigned by supervisor
7.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form four certificate with passes in English and Swahili and successful completed National Service or militia course.
7.1.3 Remuneration: TRATS Scale 1
8.0 TANZANIA LIBRARY SERVICES BOARD (TLSB)
Tanzania Library Services Board (TLSB) is a national institution under the Ministry of Education and Vocational Training established by the 1963 Act of parliament, and later on repealed by the 1975 Act. The Act requires the Board to promote, establish, equip and develop libraries, information centers, and documentation centers in Tanzania. TLSB has the role of ensuring that it provides information to all groups of people including children, youth, adults, and disadvantaged groups. In carrying out the above responsibilities TLSB acquires, organizes and distributes books, non-book materials and other forms of information materials to individuals, schools, Institutions and public in general.
8.1 SENIOR LIBRARIAN II
8.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 Coordinate training of Junior Librarians;
 Carry out Indexing and Abstracting of information materials;
 Conduct current awareness services (CAS) and selective dissemination of information services (SDI);
 Catalogue and classify of Library materials;
 Advice Library Users in searching for information;
 Recommend materials/articles for discarding or replacement;
 Monitor planning of shelve arrangement and guide the library collections
 Conduct stock counting and stocktaking.
8.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelors Degree in Librarianship and Information Science or equivalent qualifications from a recognized University/institution with five years work experience in related field
8.2 LIBRARY ASSISTANT II
8.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Display new books and other reading materials;
 Shelve file and issue books;
 Register readers;
 Upkeep backsets of newspapers and journals;
 Repair library publications;
 Assist library users in locating reading materials and retrieving information;
 Prepare cuttings from newspapers of relevance to the board;
 Handle simple enquiries from readers; and
 Undertake bibliographical searching
8.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Secondary Education Certificate with Certificate in Library Services or its equivalent
8.3 OFFICE ASSISTANT II
8.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Prepare office tea/coffee and refreshments for office use and during meetings;
 Dust, clean book shelves, tables, books and book poisoning;
 Assist in photocopying and arranging documents;
 Pack books and binding;
 Distribute files and other documents; and
 Collect letters from the Post Office;
8.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Certificate in secondary education
9.0 NATIONAL BOARD OF ACCOUNTANTS AND AUDITORS
The National Board of Accountants and Auditors (NBAA) is an independent regulatory body for the accountancy professional established under the Accountants and Auditors (Registration) Act [Cap 286 R.E. 2002] and operating under the ministry responsible for finance. NBAA was established in 1972 and started carrying out its activities from 15th January 1973. Since its establishment, NBAA has made a significant contribution to the
development of the accountancy profession in Tanzania, particularly on promotion, registration, standards setting, regulatory and examination functions. NBAA seeks to play a key role in promoting good governance through development of accountancy profession in Tanzania.
The accountancy profession has a key role to play in inspiring business confidence and assisting economic growth. NBAA members play influential roles in public and private sectors. As a professional body, NBAA supports members and stakeholders through provision of various services and provides a common voice for the profession. Furthermore, NBAA acts as a regulator and standards setter.
By authority of the Act, the Board is mandated to; Register, Regulate, Develop and Set Standards for the Accountancy Profession.
9.1 SENIOR PROCUREMENT OFFICER GRADE I (I POST)
9.1.1 JOB PURPOSE:
 To enhance application of fair, competitive, transparent, non-discriminatory and value for money procurement practices compliant with the Public Procurement Act and its regulations in force.
9.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 Attend all procurement and disposal activities of the NBAA
 Support the functioning of the Tender Board;
 Participate in implementation of the decisions of the Tender Board;
 Prepare purchases documents
 Compile purchase requisitions for onward approvals;
 Assemble and bind tendering documents;
 Register, maintain and custody all procurement documents and records;
 Lodge tender advertisement opportunities to approved relevant media; and follow up issue of LPO accordingly;
 Follow up mailing of approved procurement documents;
 Record monthly procurement and disposal activities;
 Countercheck and ensure that the specifications contained in the order and respective requisitions are as per users’ requirements
 Recommend procurement and disposal by tender procedures;
 Prepare advertisements of tender opportunities;
 Coordinate performance of the Goods Inspection and Acceptance Committee
 Prepare draft annual procurement plan (AAP)
 Prepare General Procurement Notice (GPN)
 Prepare report on procurement and other related records
 Perform any other duties as may be assigned by his immediate supervisor.
9.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Procurement Management and Logistics/Supply Chain or its equivalent qualifications obtained from recognized institutions and must be registered by PSPTB as CPSP and be proficient in computer applications with least three years working experience in Procurement Management in any reputable organization
9.1.4 REMUNERATION: As per NBAA Salary Scale 16
9.2 STUDENT LIAISON OFFICER GRADE III (1 Post)
9.2.1 JOB PURPOSE:
 To provide general information to students in the course of registration regarding registration procedures, examination entry points and examinations results and maintaining updated student’s records.
9.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 Deal with candidacy counseling
 Participate in developing information packs
 Determine candidacy eligibility
 Participate in preparation of candidates lists, instructions to candidates attendance sheets and invigilation schedules
 Keep and maintain updated students files and other records for various departmental uses.
 Register and attend students inquiries/complains
 Provide linkage between the board and students in registration process
 Communicate general information and logistics to students
 Provide support services to students within the approved framework
 Liaise with the marketing and information communication unit to provide information on students eligibility criterion to sit for the board’s examination levels
 Inform students on learning resources and services provided by the board
 Inform students on training institutions and tuition providers recognized by the board
 Maintain updated inventory of general information to students
 Liaise with students on information to be included in the students news letter
 Administer students general welfares
 Performs any other duties as may be assigned from time to time by his immediate supervisor
9.2.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Education Management from a recognized higher learning institution and must be fluent in Kiswahili and English and proficient in computer applications.
9.2.4 REMUNERATION: As per NBAA Salary Scale 8
10.0 TANZANIA TOBACCO BOARD (TTB)
The Tanzania Tobacco Board is a crop regulatory body established under the Tobacco Industry Act No. 24 of 2001 (as amended by Crop Laws (Miscellaneous Amendments) Act No. 20 of 2009). The main regulatory responsibilities of the Board as mandated by Section five (5) of the aforementioned legislation are:-
 Formulation, implementation and enforcement of policies guidelines and standards aimed at regulating and improving the performance of the tobacco industry in Tanzania;
 Provision of advice to the Minister responsible for Agriculture and Government in general on all matters related to the tobacco Industry; and
 Promotion and development of a conducive environment for effective and fair competition to all stakeholders in the tobacco industry.
10.1 PRINCIPAL ACCOUNTANT I
10.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 Verify payment vouchers/cheque for approval;
 Monitor board’s compliance with standardized accounting systems;
 Review the financial regulations and accounting manual and recommend amendments for improvement;
 Manage the accounting systems;
 Check accuracy of financial reports;
 Recommend on the financial and management reports on budget, income and expenditure for approval;
 Control accounts receivables;
 Manage fixed assets register;
 Control and monitor expenditure;
 Coordinate audit queries;
 Review, monitor and control corporate plan and budget;
 Manage the board’s pay roll and data sheet;
 Control and manage debtors and creditors accounts.
10.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Accounting/Finance or Commerce from recognized University /Institution with CPA (T), ACCA with eleven years of working experience in related field.
10.1.3 REMURATION: TBGS 10
10.2 CROP DEVELOPMENT AND REGULATORY SERVICES OFFICER II-16 POSTS
10.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 Assist in conducting field crop inspection and evaluation in order to establish correct crop estimates;
 Assist conducting field tobacco classification;
 Compile production and marketing statistics and draft reports;
 Assist organize and provide efficient tobacco classification;
 Administer tobacco market operations;
 Assist in carrying out verification inspections on tobacco inputs to conform to the approved standards.
10.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Agriculture General from a recognized University/Institution.
10.2.3 REMURATION: TBGS 5
11.0 KIBAHA EDUCATION CENTRE
Kibaha Education Centre is a multi-purpose educational institution that is located in Coast Region (Tumbi area) about 40 kilometers (24 miles) West of Dar es Salaam along Morogoro Road. This centre started in 1963, sponsored by five countries – The then Tanganyika Government on one hand and the Government of the four Nordic Countries on the other hand i.e. Denmark, Finland, Norway and Sweden. The centre was known as the “Nordic Tanganyika Project” until 1970 when the four Nordic Countries handed it over to Tanzania Government. The Nordic Tanganyika Project then became Kibaha Education Centre (KEC) as per establishment Act No.17 of 1969. The overall objective of the Centre as originally conceived was, through its institutions, to launch a three frontal attack on the problems of Poverty, Ignorance and Diseases collectively named as main development enemies.
11.1 ACCOUNTANT II-(2 POSTS)
11.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITY
 Control, maintain and prepare accounts, project accounts, up to trial balance
 Report on performance and costs
 Maintenance of vote book summary
 Preparation of final accounts and balance sheet
 Signing cheque
 Performing and other duties related to his/her work as assigned by his/her supervisor.
11.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Finance Accounting B.COM (Accounting/Business Administration), ADA or its equivalent.
 Must be computer literate.
11.1.3 REMURATION: As Per Kibaha Education Centre Salary Structure.
11.2 LABORATORY TECHNICIAN I-(1 POST)
11.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITY
 Liaise with academic staff to discuss timetable, equipment requirements and work plans
 Run trials of experiments prior to classes and then demonstrating techniques for experiments
 Prepare equipment and chemicals before lessons-from test tubes to state-of –the –art microscopes
 Maintain and repairing equipment and laboratory apparatus
 Record keeping eg. For student’s practical sessions, tracking methods results
 Ensuring that equipment is properly cleaned and that chemicals, drugs and other materials are appropriately stored.
 Catalogue recordings and making them available when requested (if the department houses audiovisual resources)
 Supporting the work of Education Officer/Assistant in classes and laboratory sessions and giving technical advise
 Performing any other duties related to his/her work as assigned by his/her supervisor.
11.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in laboratory technology specialized in Physics, Biology or Chemistry
11.2.3 REMURATION: As Per Kibaha Education Centre Salary Structure.
11.3 NURSING OFFICER II-( 3 POSTS)
11.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Take general nursing care of patients
 Collect essential medical data
 Counsel patients
 Educate patients on their health problems
 Order drugs from pharmacy and ward equipment from stores
 Adhere to the rules and regulations of DDA
 -Give health education to patients and relatives
 Apply the installed integrated hospital management information systems is sll activities and reporting.
 Communicate internally and externally by using the ICT
 Adhere to the prescribed inpatients and outpatient’s treatment manual and procedures
 Participate in carrying out prescribed instructions
 Performing any other duties related to his//her work as assigned by his/her supervisor
11.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor of Science Degree in Nursing from a recognized institution
 Registered by the Tanzania Nursing and Midwifery Council
11.3.3 REMURATION: As Per Kibaha Education Centre Salary Structure.
11.4 COOK II-(1POST)
11.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Inspect food preparation and serving areas ensure observance of safe, sanitary good-handling practices.
 Turn or stir foods o ensure even cooking
 Observe and test foods to determine if they have been cocked sufficiently, using methods such as tasting smelling or piercing them with utensils
 Prepares food/meals
 Take care of cafeteria and kitchen utensil
 Performing any other duties related to his/her work as assigned by his/her supervisor
11.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 National IV certificate who have successfully completed a certificate in Basic Medium course in Food Production at the hotel and Tourism m Training Institute recognized by the relevant government body
11.4.3 REMURATION: As Per Kibaha Education Centre Salary Structure.
11.5 ASSISTANT EDUCATION OFFICER II (PHYSICS/CHEMISTRY/ MATHEMATICS/GEOGRAPHY)-(2 POSTS)
11.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teach in secondary school
 Mark students examination
 Assess the progress results of the students
 Prepare and assist in maintaining proper storage of students performance records
 Assist in the preparation of examination time table and allocation of rooms.
 Performing an other duties related to his/her work as assigned by his/her supervisor
11.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Diploma in Education or its equivalent, from any recognized Institute/college with at least 2 years experience
11.5.3 REMURATION: As Per Kibaha Education Centre Salary Structure.
11.6 TECHNICIAN (ELECTRICAL TECHNICIAN) II-(1POST)
11.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teaching students
 Carrying out minor service, repair installation works in carpentry, plumbing, electrical, masonry and painting duties as assigned by the supervisor
 Carrying out cleaning of machines, equipment and work environment
 Assisting technicians and engineering related activities
 Observing safety precautions to personnel, tools instruments and equipment
 Punctual at reporting for work and emergencies
 Performing any other duties related to his/her work as assigned by hi/her supervisor
11.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Ordinary/Advanced secondary school certificate with Full Technician Certificate in Electrical or equivalent in the related field from any recognized institution
11.6.3 REMURATION: As Per Kibaha Education Centre Salary Structure.
11.7 SECURITY GUARD II-(2 POSTS)
11.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Guarding centre’s properties by providing security services for centre surroundings
 Controlling movement of visitors to and from centre’s premises with the aim of preventing burglary and theft
 Controlling the movement of motor vehicles and parking at the centers’ compound
 Reporting to senior security guard on any unusual occurrences within the KEC compound
 Performing any other duties related to his/her work as assigned by hi/her supervisor
11.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Ordinary secondary certificate who has undergone military Training or National Service or Basic police training course
11.7.3 REMURATION: As Per Kibaha Education Centre Salary Structure.
12.0 ARDHI UNIVERSITY
Ardhi University has vacant positions in the Administrative and Technical cadre. The University subscribes to the policy of an equal opportunity employer and therefore invites applications from candidates who are interested to work in a thriving University environment and have the requisite skills, qualifications and experience for various positions as indicated below
12.1 COMPUTER OPERATOR II (1 Post)
12.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assists in dissemination of run jobs to students.
 Assists in software maintenance.
 Assists in running small scale customer jobs.
 Performs any other related duties as may be assigned by one’s reporting officer.
12.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Certificate with Diploma in Computer Studies from a recognized institution; OR holder of a Certificate in Computer Studies and bias in computer operations and working experience of at least three years in a similar position.
12.2 ARTISAN-MOTOR VEHICLE MECHANICS II (1 Post)
12.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Performs more challenging craft jobs under supervision.
 Performs routine technical cleaning of the work environment.
 Collects and takes care of tools and equipment.
 Carries-out minor repairs and maintenance and reports other problems to superiors.
 Performs any other related duties as may be assigned by one’s reporting officer.
12.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Certificate with Trade Test Grade I in the relevant field plus ICT skills; OR holder of Form IV/VI Certificate with Trade Test II in the relevant field and working experience of at least three years in a similar position plus ICT skills.
12.3 PERSONAL SECRETARY III (2 POSTS)
12.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Types all general correspondence including confidential matters.
 Types letters, minutes, notices, bulletins, circulars, certificates, charts and stencils
 Prints reports, letters etc.
 Takes proper care of office machines and equipment in one’s respective office.
 Files copies of typed letters in relevant files.
 Receives and directs visitors.
 Attends telephone calls and takes messages.
 Makes sure there are all necessary facilities for proper job performance.
 Records incoming and outgoing files in the respective office
 Keeps diaries of events and appointments.
 Takes dictation by shorthand.
 Ensures that the respective office is punctually open.
 Performs any other related duties as may be assigned by one’s reporting officer.
12.3.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Certificate with passes in English and Kiswahili plus Diploma in Secretarial Studies from a recognised institution and Shorthand/Hatimkato 100/120 w.p.m., typing 50 w.p.m, tabulation and manuscript stage III.
12.4 POSITION: DRIVER III (1 Post)
12.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Drives University vehicles
 Maintains logbooks
 Ensures safe-keeping of the vehicle and its tools
 Maintains disciplined behavior, smartness and proper conduct in rendering services
 Maintains cleanliness of the vehicle and tools.
 Reports promptly any defects or problems detected in the vehicle
 Performs messengerial duties such as dispatching documents/letters and collecting mail
 Checks validity of insurance, TLB, Plying fees, etc and reports the same to the Transport Officer for necessary action.
 Performs any other related duties as may be assigned by one’s reporting officer.
12.4.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV Certificate with passes in Kiswahili and English, plus a valid Class C Driving Licence and working experience of at least three years in a similar position. Must also posses Trade Test Grade III in Motor Vehicle Mechanics/Driver Grade III Certificate from a recognized Institutions such as NIT or VETA
12.5 ADMINISTRATIVE OFFICER II (1 POST)
12.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Deals with general office administration with minimum supervision in any section falling under personnel and administration functions.
 Performs any other related duties as may be assigned by one’s reporting officer.
12.5.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma in Public Administration/ Management/Sociology/Human Resources Management/Labour Law from recognized institutions with working experience of at least three years in a similar position plus ICT skills.
12.6 SENIOR PRINTING ASSISTANT III (1 Post) (RE-ADVERTISED)
12.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Carries out plans and schedules of work for implementation.
 Assists in preparing training materials for various courses in printing section.
 Assists in training of junior staff in the fine points of printing processes
 Assists in ensuring that adequate and appropriate printing materials and supplies are available.
 Operates and maintains offset presses.
 Performs any other related duties as may be assigned by one’s reporting officer.
12.6.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Certificate with Diploma in Printing Technology/Trade Test Grade I in Printing Technology from a recognized institution and working experience of at least three years in similar position plus ICT skills
12.7 BINDER I (1 POST) (RE-ADVERTISED)
12.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assists in carrying out routine binding operations
 Assists in operations of advanced hand-taking blocking.
 Operates and takes care of high-frequency machines
 Keeps schedules, layouts, work records and rubbing.
 Inspects daily dockets and control forms.
 Checks work results to ensure adherence to standard and quality of work.
 Determines optimum utilization of resources.
 Prepares training materials for various courses in book-binding and print finishing.
 Performs any other related duties as may be assigned by one’s reporting officer.
12.7.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Certificate with Diploma/Trade Test Grade I in Book Binding from a recognized Institution plus ICT skills; OR holder of Form IV/VI Certificate with Trade Test Grade II in Book Binding and working experience of at least three years in a similar position plus ICT skills.
13.0 MARINE PARKS AND RESERVES TANZANIA
13.1 OFFICE MANAGEMENT SECRETARY GRADE ll
13.1.1 MNAZI BAY-RUVUMA ESTUARY MARINE PARK – MTWARA
13.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Perform secretarial duties for the Warden In-Charge and other officers; and carry out
 Simple administrative function as well as office cleanliness.
 Types classified and confidential matters
 Receives telephone calls and keeps records of messages
 Receives visitors and arranges for appointments.
 Keeps a record of files.
 Perform any other duties assigned by the Warden Incharge.
13.1.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Diploma in Secretarial studies from a recognized institution with typing speed of 50 w.p.m., manuscript and tabulation lll, office practice and secretarial duties ll with shorthand speed of 100 w.p.m
 6 years of relevant work experience.
 Computer literacy
13.1.4 SALARY SCALE: PGSS 10
14.0 THE MUHIMBILI ORTHOPAEDIC INSTITUTE
The Muhimbili Orthopaedic Institute (MOI) is an autonomous institute established through an Act of Parliament No.7 of 1996 with main objective of providing primary secondary and tertiary care for preventive and curative health services in the field of Orthopaedic, traumatology and Neurosurgery as well as being role model of efficient Hospital Management in Tanzania. The Institute is also involved in human resources development for the nation and also carries out research in these fields with the view of developing cheaper ways of treatment for patients and reducing invalidity to members of the community.
(MOI) invites applications from suitably qualified and interested Tanzanians to work in the posts of:-
14.1 ASSISTANT NURSING OFFICER II (1 POST)
14.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Carrying general nursing care of patients
 Collect essential medical data
 Adhere to the rules and regulations of DDA.
 Administer drugs and other treatment as prescribed by medical doctors
 Provide health education to patients and their relatives.
 Participate in ward rounds
 Perform any other duties assigned by his/her supervisor
14.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Diploma in Nursing from a recognized institution.
 Registered by the Tanzania Nurses and Midwifery Council.
14.1.3 REMUNERATIONS
 Attractive remuneration package in accordance with Institute’s salary scale – PMGSS 6
14.2 PHARMACEUTICAL TECHNICIAN II ( 1 POST)
14.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES.
 Determine, prepare and ordering drugs and treatment Instrument requirements.
 Store and dispense dugs and treatment instruments as per prescription to patients and staff.
 Educate public/patients on proper use of medicines.
 Providing information on reactions resulting from the use of medicine.
 Prepare report on the use of drugs and treatment instruments in the Institute.
 Assist physicians, interns, nurses and patients on medication.
 Sort out and listing drugs expiring within three months for the attention of superior.
 To perform other duties assigned by his/her superior
14.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Diploma in Pharmacy from any recognized Institution.
 Registered by the National Pharmacy Board of Tanzania.
14.2.3 RENUMERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institute’s salary scale – PMGSS 5.
14.3 HEALTH ATTENDANT II (3 POSTS)
14.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Carry out general cleaning of wards and its surroundings
 Give bed bath to bed ridden patients.
 Providing and removing bedpans and urinal bottles.
 To feed patients.
 Collect patient’s linen for laundry services.
 Send specimen to laboratories and collecting results.
 Perform other duties assigned by his/her superior.
14.3.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Ordinary Secondary School education with at least 1 year certificate in nursing course
14.3.3 RENUMERATION:
 Attractive remuneration package in accordance with the Institute’s salary scale – PMOSS 4.
14.4 RECEPTIONIST/TELEPHONE OPERATOR II ( 2 POSTS)
14.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Receiving and interviewing visitors and direct them to various services delivery points.
 Keeping visitor’s register books.
 Receiving incoming calls and allocating them to the relevant location.
 Keeping and maintaining the switchboard cleanliness in his/her office.
 Ensuring that the visitors have appointment and get go ahead from the respective officer/staff.
 Making phone calls as requested by staff in accordance to the Institute directives.
 Keeping incoming and outgoing phone call registers.
 Informing visitors on chain of services at the Institute.
 Performing any other duties related to his/her work as assigned by his/her superior.
14.4.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Certificate/diploma from a recognized Hotel and Tourism Institution or front Office Operations with good communication skills in Kiswahili and English demonstrated by good passes at Secondary School education.
14.4.3 RENUMERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institute’s salary scale – PGSS 4
15.0 TANZANIA METEOROLOGICAL AGENCY (TMA)
Tanzania Meteorological Agency (TMA) is a Government Executive Agency under the Ministry of Transport.
TMA is the designated Meteorological Authority in Tanzania and is mandated to provide meteorological services to the general public. TMA has the following vacancy posts.
15.1 TRANSPORT OFFICER-1 POST
15.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Ensures the transport fleet in use for is in good condition and sage for usage.
 Ensures all vehicles are insured throughout their service life based on TMA operational policies.
 Studies the operations of TMA and allocate vehicles optimally.
 Approves the purchase of fuel for vehicles.
 Monitors the use of the transport fleet and ensures it is being used in the most efficient way that has positive impact on customs.
 Ensures that vehicles are in serviceable condition on a daily basis, with adequate fuel and in roadworthy condition to provide an efficient service to customers.
 Makes follow up to traffic police on accident reports.
 Selects garages where TMA vehicle are maintained and
 Any other duty as might be assigned by the immediate Supervisor.
15.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced diploma in transport from the National Institute for Transport
15.2 PERSONAL SECRETARY I (1 POST)
15.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assists in organizing for pre-meeting arrangements when needed.
 Distributes mail internally to respective staff.
 Duplicated documents, such as circulars and other publication’s.
 Circulates files and documents internally to respective staff.
 Receives external mail and ensures it is noted in the registry.
 Prepares and serves refreshments during in the house meetings and workshop
 Performs any other duties as may be assigned by the immediate supervisor.
15.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 National Form IV/VI with secretarial certificate from a recognized institution with a work experience of at least three years. Must have passed stage three with 80 w.p.m. and have Computer skill in Word Processing Spreadsheet shorthand speed of 80epm is compulsory.
16.0 TANZANIA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CENTRE
(NYUMBU)
Tanzania Automotive Technology Centre (TATC), synonymously known as “Shirika la Nyumbu”, was formally established on the 14th December 1985, through a Presidential Order, made under the Public Corporations Act 1969. TATC’s mission is to develop a reputable capacity for automotive engineering by conducting research and innovation, technology transfer and quality assurance services.
TATC is wholly owned by the Government of the United republic of Tanzania through the Ministry of Defence and National Service (MoDNS).
TATC seeks to recruit, intelligent and result-oriented Tanzanians with high integrity, to fill the following vacancies:-
16.1 SUPPLIES TECHNICIAN II – 1 POST
16.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Maintain stock records
 Assist in establishing claims for lost or short landed goods with relevant authorities.
 Preparation of relevant periodic reports
 Filling documents for future retrieval/reference
 Receives and issues vouchers, delivery notes and invoices
 Prepares purchase requisitions/orders upon approval by his/her supervisor.
16.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Diploma in Procurement or equivalent with at least three (3) years experience in a reputable firm.
16.2 SENIOR ACCOUNTANT III – 1 POST
16.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Checks the authenticity of source documents.
 Preparation of monthly Trial Balance
 Preparation of Annual Budget.
 Preparation of interim report.
 Preparation of Financial Statements i.e. statement of Financial position; statement of comprehensive income and statement of cash flows.
 Liaises with internal and external Auditors.
 Preparation of Management Replies to Audit Queries.
 Maintenance of fixed asset register.
 Collection of company debts.
16.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Degree in Accounting, Advanced Diploma in Accounting or equivalent qualifications from recognized Institution with at least three (3) years working experience. Computer skills are essential.
16.3 RESEARCH OFFICER II – 3 POSTS
16.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Evaluates and value analysis of research and consultancy projects.
 Develops and testing of engineering materials and systems for specific engineering applications.
 Applies metallurgical specifications to metal products.
 Analyses failures of engineering systems and processes alternative mechanisms.
 Facilitates industrial consultancy work covering the fields of materials engineering and product development of materials engineering and development.
 Prepares support documents and market promotion packages for new projects.
16.3.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Degree at least Upper 2nd class or equivalent in engineering (mechanical, electrical, electronics) from recognized Institution of higher Learning and with at least two (2) years research work experience.
16.4 ASSISTANT MANUFACTURING TECHNICIAN I – 1 POST
16.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Prepares production operation sheets and specifies tooling and standard production.
 Prepares workshop production reports for scrutiny by his/her supervisor
 Indentifies faulty equipment and machine in the workshop
 Uphold workshop safety practices to the junior technician.
16.4.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Full Technician Certificate or equivalent in Mechanical Engineering.
16.5 ASSISTANT FITTER TURNER I – 3 POSTS
16.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Operates gear hobber, bevel gear generator, gear shaper.
 Operates sophisticated machine tools such as CNC machines under supervision.
 Design and supervises the manufacture of simple fixtures, jigs and tools for the job in hand.
 To do simple calculations required for setting up gear machines, differential indexing head, screw cutting and taper turning
16.5.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV education with Trade Test Grade I in Fitter/Turner.
16.6 SUPPLIES OFFICER I – 1 POST
16.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Responsible for smooth running and security of the stores.
 Ensures that procurement documents, delivery notes and invoices are assembled and married together for adherence and coherence to procurement procedures and consistence of data in all documents related to a particular purchase.
 Inspects and checks for quality, specifications, condition and functionality of stocks received prior to acceptance.
 Prepares periodical supplies reports.
 Maintains records of all purchases to enhance control and follow up.
 Reconciles ledger balance on monthly basis and raise a report on any adjustments to be made.
 Maintains stock ledger cards and verify physical stock.
 Conducts spot-checks and perpetual stocktaking.
 Liaises with Clearing and Forwarding Agents to speed up deliveries.
16.6.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 University degree or its equivalent with a major in Procurement & Supplies Management from a recognized Institution, working experience is added advantage.
16.7 ASSISTANT WELDER I – 4 POSTS
16.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Do fabrications work independently using basic machines as guillotine, bending rolling and welding machine.
 Fabricates and welds special materials such as armoured plates, stainless steel aluminum and copper.
 Be able to weld by employing TIG, and MIG welding process.
 Fabricates simple welding aids (fixture).
16.7.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV education with Trade Test Grade I in that craft.
16.8 COMPUTER SYSTEM ANALYST III – 1 POST
16.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Designs, writes, implements and tests application programs for both Engineering and Administrative departments.
 Develops procedures that should be followed in software support.
 Advises on the most appropriate antivirus software.
 Studies the antivirus data file and develop a program to interpret the data.
 Conducts trouble shooting of all the applications software and establish possible errors.
 Writes instructions pertaining to applications support on usage that ought to be followed by all ICT personnel.
16.8.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Degree in Computer Science or Information Technology from recognized Higher Learning Institution. Must have good skills in hardware and high level programming language (C/C++, Pascal, Java and PHP script language.)
16.9 QUALITY ASSURANCE ENGINEER I – 1 POST
16.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conducts in-process inspection and quality of products and production processes and work in progress.
 Performs acceptance testing on machine tools.
 Conducts reliability analysis, evaluation and engineering value analysis of new products.
 Tests and evaluates prototype engineering system.
 Conducts quality improvement programmers in order to improve work practice, product and services quality.
 Collaborates adequate Quality Control Technicians on effective use of equipment, both in the laboratories and test equipment and advice on safety and health consideration.
16.9.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor of degree in engineering (BSc.Eng) or equivalent, from a recognized institution of higher learning with at least three (3) years experience.
16.10 FOUNDRYMAN III – 2 POSTS
16.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Works independently and operate all machines in the shop.
 Produce high quality moulds of standard stipulated by the Centre.
 Assists Foundry man of lower grade in their training.
16.10.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Trade Test grade I or equivalent with minimum of three (3) years working experience in a reputable foundry workshop.
16.11 CIVIL TECHNICIAN II – 1 POST
16.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Management of iteration works, rehabilitation or redevelopment
 Preparation of daily, weekly and monthly projects reports and sequence of operations
16.11.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Full Technician Certificate in Civil Engineering or equivalent with at least three (3) years working experience as Civil Technician in a reputable firm.
16.12 SENIOR ACCOUNTANT (Management Accounting) II – 1 POST
16.12.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Devises and implement an effective cost accounting system for determining cost centers for extracting the cost of final products value of work in progress and determination of selling price.
 Ensures proper maintenance of cost accounting records.
 Conducts cost benefit analysis and advise management accordingly.
 Provides Management with cost and comparative reports for decision making.
16.12.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Degree in Accounting or equivalent qualifications from recognized institution with at least six (6) years working experience,
 Computer Skill is essential.
16.13 RESEARCH ASSISTANT – 1 POST
16.13.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Determines appropriate materials for automotive engineering application.
 Engineers products and system failure investigation.
 Rehabilitates of engineering systems and processes for improved productivity.
 Conducts consultancy works related to engineering research.
 Conducts analysis on disposition of sub-standard materials such as downgrading, reprocessing or scraping.
 Uses of computer Aided Engineering in project development and promotion.
 Prepares of artistic impressions of new concepts and products.
16.13.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Degree at least Upper 2nd class or equivalent in engineering (mechanical, electrical, electronics) from recognized Institution of higher Learning.
16.14 PRODUCTION ENGINEER I – 1 POST
16.14.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Give guidance and evaluate progress and results of projects and development programmers’ done by junior engineers.
 Advises on the relevance and viability of projects initiated by junior engineers.
 Conducts evaluation and value analysis of new projects.
 Conducts complex tooling design and machine tool modification required for manufacture of new or complex parts.
16.14.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Degree in Engineering with at least three (3) years working experience in Production Engineering.
16.15 QUALITY CONTROL TECHNICIAN III – 1 POST
16.15.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Preparation of instrumentation and test equipment for research experiments.
 Under guidance of Quality Control engineers to set up a complete Quality test programme.
 Records experimental results independently and prepare the relevant graphs, charts as may be directed by the QC engineer.
 Submit progress reports on inspection, or test programmes to project Quality Control engineers.
 Prepares project quality cost reports
16.15.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Full Technician Certificate with at least three (3) years experience as a Technician in reputable organization.
16.16 SENIOR RESEARCH OFFICER II – 1 POST
16.16.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Give guidance and evaluate progress and results of research projects and development programmers’ done by junior engineers.
 Advise on the relevance and viability of projects initiated by junior engineers
 Advise on the technical viability of customer related projects
 Conduct engineering system simulation and design cost effective process controls of both production and research products
 Conduct research and consultancy works directed towards investigation, evaluation and application of modern technologies.
 Survey adaptation of modern technologies for application in product design and development.
16.16.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master degree in Engineering (Mechanical, electrical, electronics) or equivalent qualification with at least four (4) years research work experience after masters and must have at least two (2) scientific publications after masters.
16.17 MANUFACTURING TECHNICIAN III – 3 POSTS
16.17.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Prepares work schedules and flow charts to establish critical path in the production process with the Assistant Research Officer.
 Ascertain reported machine malfunction before reporting to the foreman
16.17.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Full Technician Certificate in Mechanical/Automobile Engineering, with at least three (3) years working experience in a recognized manufacturing R&D institution.
16.18 ASSISTANT QUALITY CONTROL TECHNICIAN I – 1 POSTS
16.18.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake Quality Control activities under the supervision of theprincipal Technician.
 Assist other Quality Control Technicians in their daily Quality Control activities.
 Prepare inspection reports after inspection of incoming goods.
 Conduct calibration of equipment used in the quality control department.
 Inspection of drawings from DRI.
16.18.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Full Technician Certificate or equivalent in Mechanical/Automobile Engineering.
16.19 ASSISTANT FOUNDRYMAN I- 9 POSTS
16.19.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Operate foundry equipment and machinery
 Pour molten metal into mould for casting
 Repair moulds
 Read and record temperature of molten metal
16.19.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Trade Test One (I) in Foundry Craft or equivalent training and experience in a reputable foundry institution.
16.20 INTERNAL AUDITOR I – 1 POST
16.20.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assists in preparation of detailed and comprehensive audit program.
 Checks books, records and documents of transactions and inventories.
 Executes Audit programs regarding payment and retirement of imprests, bank reconciliation, ordering and payment for local goods and services.
 Assists in review of measures for safeguarding assets and inventories.
 Assists in preparation of audit guidelines and advice on the uses to the Centre.
 Participates in stock taking of Centre assets.
 Provides support in executing audit programmes as per approved plan.
 Carries out performance audit through review of the departmental quarterly performance reports and provides appropriate guidance.
16.20.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Accounting or its equivalent from a recognized Institution
16.21 SALES ASSISTANT I – 1 POST
16.21.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Solicits new job orders/ customers to achieve the assigned sales quota.
 Receives customers and processing their needs/ orders.
 Listens to customer requirements and presenting appropriately to make a sale.
 Maintains and developing relationships with existing customers in person and via telephone calls and e-mails.
 Arranges displaying goods and information in TATC’s shops.
 Follow up customers complaints and advice accordingly.
 Prepares monthly and quarterly reports on sales
16.21.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Diploma in Business Administration-Marketing.
16.22 SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER III – 1 POST
16.22.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Keeps record of employees’ attendance register.
 Prepares monthly staff list returns.
 Drafts letters, memoranda and reports.
 Keeps record of employees and process annual leave.
 Supervises office cleaning and facilitates office materials requisitions.
 Assist in the preparation of staff records regarding, staff leave and staff welfare.
 Deals with discipline matters to junior staff.
16.22.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Human Resources Management, Public Administration, Business Administration (HRM), Industrial Relations or its equivalent from a recognized Institution with at least two (2) years working experience. Computer Skills are essential.
16.23 DRIVER I – 1 POST
16.23.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Drives Centre’s vehicles towards approved destinations and in accordance with traffic regulations.
 Ensures that the vehicle assigned to him/her is maintained, serviced regularly and kept clean.
 Reports any defects in the vehicle assigned to him/her.
 Maintains a logbook and record all movements as instructed.
 Ensures that fuel, oil, water, tires, tool kit and the general state of the car has been checked before use.
 Maintains motor vehicle log books according to laid down regulations.
 Reports promptly on accidents or incidents involving vehicle to the supervisor/the traffic police.
 Ensures that the Centre’s vehicles are timely serviced as planned.
 Ensures that small repairs are made if the vehicle breaks down.
16.23.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Certificate of Secondary Education and must have a valid class ‘C’ driving license and Trade Test Grade II from a recognized Institution with driving experience of three (3) years with accident free record.
16.24 OFFICE ASSISTANT I- 1 POST
16.24.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 General cleaning offices, toilets, paths, walls, roofs, and paraments
 Mop floors, cut grasses and trim flowers.
 Clean office furniture and equipment
 Executive minor land scarping around buildings and play grounds.
 Carry files from one office to another
 Any other duties as may be assigned
16.24.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 National Form IV Examination with pass in Kiswahili and English language.
17.0 INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT PLANNING
The Institute of Rural Development Planning (IRDP) was established as a Corporate Body under the Act of Parliament No. 8 of 1980 as a Higher Learning Institute for providing Training, Research and Consultancy services in the fields of Rural Development Planning.
The Institute invites applications from qualified Tanzanians to fill the following vacant posts.
17.1 ASSISTANT LECTURER IN ECONOMETRICS-1 Post
17.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teaches up to NTA level 8 (Bachelors Degree);
 Prepares learning resources for tutorial exercises;
 Conducts research, seminars and case studies;
 Carries out consultancy and community services under supervision;
 Supervises students’ academic projects;
 Prepares module teaching manuals and
 Performs any other duties as assigned by supervisor.
17.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Masters Degree or equivalent (in the relevant field) from a recognized institution with a least a GPA of 3.5 and above in the undergraduate degree
17.1.3 SALARY SCALES:-PHTS 2
17.2 RESEARCH FELLOW TRAINNEE- 2 POSTS
17.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assisting in research and consultancy projects
 Assisting in tutorial seminars in degree courses when need arises
 Assist in Preparation and publications of manuals or text books
 Perform any other duty as may be assigned by his/her supervisor.
17.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree or equivalent qualifications from a recognized institution with at least a GPA of 3.5
17.2.3 SALARY SCALES: -PHTS 1
17.3 ACCOUNTANT II-3 POSTS
17.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Prepare monthly payroll;
 Prepare journal voucher after preparation of payroll;
 Initiate payment vouchers for employee salaries;
 Prepare compulsory remittances to various authority;
 Liaise with ppf, pspf and others in respect of employees’ pension;
 Ensure recovery of advances and imp rest;
 Prepare salary advances, mid-month advances etc;
 Prepare general ledger;
 Extract trial balance;
 Prepare monthly reports of income and expenditure in comparison to budget;
 Prepare correction of errors journal entries;
17.3.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree or its equivalent majoring in Accountancy from a recognized Institution.
17.3.3 SALARY SCALES:-PGSS10
17.4 ACCOUNTS ASSISTANT II-2 Posts
17.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Handle all cash related activities, Banking;
 Prepare payment vouchers against approval request;
 Preparation of receipt voucher against pay in slip;
 Maintain registers such as cheque dispatch.
 Proper filing of payment vouchers;
 Proper filing of receipts vouchers;
 Proper filing of pay in slip;
 Ensure that all source documents are chronologically filed and stamped accordingly;
 Perform any other duty which will be assigned by his/her supervisor.
17.4.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Ordinary Diploma in Accounting from a recognized institution
17.4.3 SALARY SCALES:-PGSS7
17.5 ADMISSION/EXAMINATION OFFICER II-4 POSTS
17.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Receive and verify applicants particulars;
 Sort out applicants according to study programmes;
 Sort out forms for successful applicants for processing admission letter;
 Assist the registrar in all matters pertaining to examination processing administration, grading and keeping records;
 Open students files ready for registration;
 Keep students admission records;
 Perform any other duty assigned by his/her supervisor.
17.5.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Development Planning Information Technology, Statistics or Education
17.5.3 SALARY SCALES:-PGSS 10
17.6 ARTISAN II ( PLUMBING, ELECTRICITY AND CARPENTRY)-3 POSTS
17.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Perform specific craft jobs under close supervision;
 Perform technical cleaning of the work environment;
 Take care of tools and equipment;
 Perform any other duty assigned by his/her supervisor.
17.6.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Secondary School Education Certificate plus two years training leading to the award of Trade Test Grade III with at least two years working experience in related field
17.6.3 SALARY SCALES:-PGSS 6
17.7 SUPPLIES OFFICER II – 1 POST
17.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Ensure that the records of the purchases are properly maintained;
 Ensure that the records of purchase contracts are properly maintained;
 Ensure that the suppliers data bank is up-to date with all the necessary information;
 Ensure that all documents submitted by suppliers are properly recorded;
 Ensure that all purchase documents are placed in safe custody and properly arranged for easy accessibility by all stake holders;
 Ensure keeping of all records in an orderly manner for accessibility by all stake holders;
 Verify purchase requisitions and purchase orders for further transmission.
 Verify invoices against all necessary documents for further transmission.
 Perform any other duties assigned by his/her supervisor.
17.7.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Materials Management, Purchasing and Supply Management, Procurement equivalent from recognized Institution plus Professional Stage II or its equivalent, National Materials Management Diploma, or holders of Higher Diploma in Procurement and Supplies Management (NTA 7)
17.7.3 SALARY SCALES:-PGSS 10
17.8 DRIVER III-5 POSTS
17.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Drive Institute vehicles as may be assigned.
 Ensure that the allocated motor vehicles and accessories are in good condition;
 Maintain recording of log books for all vehicle movement
 Promptly report any defects or problems detected in the vehicles
 Maintain disciplined and proper conduct in rendering services to his/her assignees
 Perform any other duty assigned by his or her supervisor.
17.8.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV Certificate plus an Advanced Driver’s Certificate Grade II from NIT or Truck Driving from VETA/NVTC/NVTD.
17.8.3 SALARY SCALES: -PGSS 5
18.0 GEOLOGICAL SURVEY OF TANZANIA (GST)
The Geological Survey of Tanzania was established as a Government Executive Agency in October 2005 under The Executive Agency Act No. 30, [CAP 245] of 1997, establishment order, 2005, Government notice no: 418 published on 9/12/2005.
18.1 PRINCIPAL ACCOUNTANT I
18.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Preparing and submitting revenue reports to the Supervisor.
 Reviewing and proposing amendments to accounting manuals, standards, financial policies and procedures.
 Providing technical guidance and training to subordinates.
 Monitoring the implementation of corporate plan and medium-term expenditure budget.
 Checking and supervising accounting operations.
 Drafting response to management letters.
 Verifying the updated payroll and datasheet.
 Supervising the preparation of quarterly, semi-annual and annual financial reports.
 Providing technical inputs on amendments to accounting manuals, standards, financial policies and procedures.
 Supervising the preparation of final accounts and statements in accordance with accepted accounting principles.
 Supervising the training to subordinates in the unit.
 Supervising the implementation of corporate plan and medium-term expenditure budget.
 Supervising accounting operations.
 Reviewing the response to management letters.
 Supervising the preparation of GST’s annual budget.
 Maintaining audit queries register and preparing progress report.
 Following up on unpaid bills to GST.
 Assisting the Finance and Accounts Manager in providing financial information as required.
 Directing Accounts staff in collecting, classifying, recording and reconciling of accounting data.
 Providing for an adequate external auditor that will safeguard the assets of the Agency, checking the accuracy and reliability of accounting data and encouraging adherence to prescribing accounting policies.
 Conducting Open Performance Review and Appraisal (OPRAS) of subordinates and giving feedback.
 Performing any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
18.1.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s Degree or equivalent with a first degree majoring in Accountancy from a recognized institution; CPA (T) or equivalent and, with at least nine (9) years work experience in the relevant field. Must be computer literate and application skills in various accounting computer packages is a must.
18.2 CHIEF INTERNAL AUDITOR (I POST)
18.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Advising the Chief Executive Officer on all matters regarding internal audit.
 Establishing audit policies, standards and practices for GST.
 Evaluating the adequacy of the internal control structure of GST in relation to risk management.
 Developing and ensuring proper execution of a comprehensive annual audit programmes.
 Supervising Audit operations.
 Reviewing internal control systems to ascertain their adequacy, efficiency and effectiveness.
 Developing and reviewing internal audit manuals.
 Preparing reports and distributing them to appropriate users.
 Liaising with other departments on implementation of Internal Auditors’ recommendations.
 Coordinating and regularly communicating with the Agency’s external auditors on issues of mutual interest.
 Performing any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
18.2.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s degree with basic degree in Accounting or equivalent and must possess CPA (T) or equivalent, with at least twelve years (12) post qualification experience five (5) of which must have been in a senior position. Must have computer application skills in various accounting computer packages.
18.3 PRINCIPAL PROCUREMENT OFFICER I (I POST)
18.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Overseeing development and implementation of standardized procurement/inventory management policies, regulations and procedures across divisions and ensuring regular updating.
 Keeping an up-to-date database prices of goods provided by vendors.
 Coordinating the preparation of list for disposal of obsolete or condemned items/goods and advising on how to dispose them.
 Formulating for approval procurement/supplier’s supplies, regulations and procedures.
 Monitoring adherence to stores/supplies, regulations and procedures.
 Coordinating reconciliation of all procurement records with accounts for audit purposes.
 Assisting the Head of Unit in interpreting procurement laws, regulations and procedures issued by PPRA from time to time.
 To perform any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
18.3.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s Degree with a first degree in Procurement and is registered as a Certified Supplies Professional (CSP)/Certified Procurement and Supplies Professional with PSPTB. Must have post qualifying experience of a least nine (9) years.
18.4 DIRECTOR OF BUSINESS SUPPORT
18.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Advising the Chief Executive Officer on all matters regarding to finance; human resources; administration and planning and marketing development.
 Coordinating the preparation, implementation and review of the Agency’s strategic plan and budget.
 Supervising all the functions of finance; human resources and administration; and planning and marketing development.
 Coordinating delivery of all internal services according to departmental needs.
 Coordinating the promotion and participation in national and international fora.
 Coordinating all management reports on internal services status for submission to the Management and MAB.
 Ensuring the preparation of a sound policy for employees exit.
 Coordinating legal matters.
 Directing the development and constantly review accounts systems; financial rules; human resource regulations; and planning manuals and guidelines for the Agency and ensures they abide to the legal requirements
 Supervising effective institutional and personnel performance, monitoring and evaluation systems.
 Monitoring the utilization of approved budget within the procedures set out in the financial regulations and institutes expenditure control mechanisms, including budgetary controls, authority levels, limits and counterchecks and provides feedback.
 Ensuring proper acquisition and use of fixed assets, inventories, debtors’ register, cash resources, purchases and supplies of goods and services, donor assistance and funding, pricing of goods and services and accounting/ procurement policies.
 Ensuring treasury management function including banking, funds transfer, foreign exchange cover for overseas purchases and the management of excess cash resources, taking into account the minimization of risk.
 Supervising the proper insuring of the Agency’s properties against all types of perils, including marine, fire, burglary, physical and financial loss.
 Directing the human resources functions of the Agency in terms of recruitment, remuneration, appraisals, promotions, staff welfare and motivation, training, disciplinary matters and terminal benefits, and ensures staff rules and regulations manual are understood and followed.
 Conducting Open Performance Review and Appraisal (OPRAS) of subordinates and gives feedback.
 Performing any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
18.4.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Master’s Degree/Postgraduate Diploma bias in Management and Planning or equivalent from a recognized Institution with at least twelve (12) years of working experience of which eight (8) must have been in a senior position.
 Must be computer literate
18.5 MANAGER OF PLANNING AND MARKETING
18.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Advising the Director of Business Support on all matters of Planning and Marketing.
 Coordinating the preparation of the GST Strategic and Work Plans.
 Coordinating preparation of GST’s annual development and recurrent budget.
 Coordinating research activities aimed at developing better instrument of monitoring the mining industry.
 Establishing systems for supervising and progressive review of the strategic plans, work plans and programs, project write-ups and action plans.
 Reviewing and assessing feasibility study reports presented with applications for licenses seeking investment in the mineral sector.
 Providing inputs to the planning and implementation process of the mineral sector development strategies
 Preparing periodic performance reports of the Section.
 Supervising the preparation of feasibility study and analysis of project formulation incorporating sectoral studies and analysis on projects formulation.
 Coordinating GST’s budget preparation.
 Examining and analyzing the implementation of feasibility studies, performance reports and mining programs of mining entities.
 Coordinating, monitoring, and evaluating of Agency’s activities.
 Reviewing and approving proposals from Principal Officers.
 Conducting Open Performance Review and Appraisal (OPRAS) of subordinates and giving feedback.
 Performing any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
18.5.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 MA/MBA with basic degree either in Economics or Marketing from recognized Institutions with at least twelve (12) years working experience, five (5) of which must have been in a senior position
18.6 GEOLOGIST II (10 POSTS)
18.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Recording and keeping geo-scientific specimens, data and information in regional mapping, mineral exploration, environmental and geo-technical studies.
 Preparing drafts of technical reports and geo-maps.
 Assisting in conducting geo-scientific studies (map preparation, sampling, sample analysis and geo-data analysis).
 Operating and maintaining technical instruments and equipment.
 Supervising technicians in mineral exploration, geological mapping and geo-scientific research programmes.
 Performing any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
18.6.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree either in Geology, Geo-physics or Geo-Chemistry from a recognized Institution. Must be computer literate.
18.7 DRIVER II (5 POSTS)
18.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Making pre–vehicle inspection to the assigned vehicle prior to traveling.
 Driving Agency vehicles as assigned by the Transport Officer and compling with traffic laws.
 Reporting vehicle mechanical defects discovered to the Transport Officer.
 Keeping record of vehicle movements, distance covered in logbook.
 Performing routine service to assigned vehicle.
 Checking to ensure that the vehicle has a valid insurance cover.
 Performing any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
18.7.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Ordinary Secondary School Certificate, who holds a clean Class ‘C’ driving license with experience of at least three years. The candidate must also have undergone training and attained ‘Trade Test’ Grade II from a recognized Institute.
18.8 PERSONAL SECRETARY III (3 POSTS)
18.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Providing office requirements for officers.
 Receiving official guests.
 Keeping and maintaining diary of events, appointments, commitments and other information necessary for working.
 Responding and taking notes of all incoming calls/fax/telex and circulating information to appropriate officers.
 Keeping records of files.
 Checking regularly to ensure that materials necessary for the secretarial duties are all the time available.
 Following-up outstanding correspondence and or replies.
 Responding to routine questions on the telephone, taking messages and forwarding the messages to appropriate intended recipients.
 Managing the office arrangement and cleanliness to ensure a favorable working environment
 Receiving office visitors and directing them to the relevant offices.
 Performing any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
18.8.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 National Form IV/VI with Secretarial certificate from a recognized institution. Must have passed stage three with shorthand of 80 w.p.m in Kiswahili and English. Must possess computer application skills.
18.9 ENGINEER II (MINERAL PROCESSING) (1 POST)
18.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Providing technical services to stakeholders on efficient mineral beneficiation techniques.
 Conducting batch studies, analyzing and interpreting the results (e.g. particle size distribution, froth flotation etc.).
 Conducting batch mineral beneficiation tests and producing relevant technical reports.
 Assisting in collecting test samples in selected areas according to work programme .
 Participating in the preparation of technical reports.
 Performing any other official duties as assigned by his immediate Supervisor.
18.9.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Mineral Processing Engineer from a recognized institution with a provisional registration with Engineers Registration Board. Must be computer literate.
18.10 TECHNICIAN II (MINERAL LABORATORY) (2 POSTS)
18.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Supervising Assistant Technicians (Mineral Laboratory).
 Preparing reagents and apparatus for analytical, petrography and mineral processing works.
 Receiving samples from clients.
 Conducting micrometric and gravimetric analysis.
 Keeping in good custody the laboratory equipment.
 Receiving and stores laboratory chemicals/reagents.
 Assisting in preparing technical reports on works done.
 Measuring chemical, physical and optical properties of rocks and minerals.
 Preparing samples for chemical, pectrographic, mineralogical and mineral processing studies.
 Assisting in conducting batch mineral processing tests.
 Performing any other official duties assigned by his immediate Supervisor.
18.10.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Certificate and Trade Test Grade I or Full Technicians Certificate (FTC), Ordinary Diploma or equivalent in the relevant field from a recognized institution.
18.11 TECHNICIAN (GEOLOGY) (3 POSTS)
18.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Supervising assistant Technicians in the field.
 Mobilizing and maintaining field gear.
 Planning and maintaining field camp.
 Conducting sampling, sample handling and sample sorting.
 Preparing observation profiles.
 Assisting Geologists in conducting Geo-scientific surveys.
 Performing any other official duties assigned by his immediate Supervisor.
18.11.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Certificate and Trade Test Grade I or Full Technicians Certificate (FTC), Ordinary Diploma or equivalent in the relevant field from a recognized institution.
18.12 CHEMIST II (1 POST)
18.12.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conducting investigations on major and trace elements.
 Carrying out chemical analysis on rocks, soil, sediments, water, mineral samples and allied products.
 Keeping records of samples and technical reports.
 Preparing draft of technical reports.
 Implementing quality assurance in line with set standards.
 Performing any other official duties as assigned by immediate Supervisors.
18.12.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelors Degree in Chemistry or Geology with Chemistry or equivalent from a recognized institution.
 Must be computer literate.
19.0 TANZANIA BUILDINGS AGENCY (TBA)
The Tanzania Buildings Agency is a Government Executive Agency established under the Executive Agencies Act No. 30 of 1997 (as amended by the Executive Agencies (Amendments) Act 2009) to deal with Building Consultancy as well as Real Estate Development and Management Services for the Government and public servants. The Agency has the following vacancies in its establishment to be filled immediately.
The Agency hereby invites applications from competent and experienced personnel to enhance its human resource capacity and fill the vacancies whose detailed information appears herein:-
19.1 SENIOR ENGINEER (ENVIRONMENTAL) – 1 POST-RE-ADVERTISED
19.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise design works done by junior environmental engineers.
 Supervise the implementation of design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding health and safety and environment in building project design work.
 Prepare bills of quantities and costs estimates for all environmental engineering projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for environmental engineering systems/ works.
 Review and approve building projects design data collected by junior environmental engineers before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other environmental engineering firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Identify needs and coordinate environmental and social impact assessment.
 Advice on all matters related to environmental management in accordance to environmental policy and environmental law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
19.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Environmental Science and Management from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as Professional Engineer by the Engineers Registration Board (ERB) or as Environmental experts by National Environmental Management Council (NEMC).
 Computer literacy will be an added advantage.
19.1.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.
19.2 SENIOR ENGINEER (ELECTRICAL) – 1 POST-RE-ADVERTISED
19.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise design works done by junior electrical and fire alarm systems engineers.
 Supervise the implementation of design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding electrical and fire alarm systems in building project design work.
 Prepare bills of quantities and costs estimates for all electrical and fire alarm system engineering projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/assignments related to building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for electrical and fire alarm systems / works.
 Review and approve building projects design data collected by junior electrical and fire alarm systems engineers before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other electrical and fire alarm systems engineering firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advise on all matters related to electrical and fire alarm systems management in accordance to electrical and fire alarm systems policy and law of tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
19.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Electrical Engineering from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Registered as Professional Engineer by the Engineers Registration Board (ERB).
 Computer literacy will be an added advantage.
19.2.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.
19.3 SENIOR ENGINEER (MECHANICAL HVAC) – 1 POST-RE-ADVERTISED
19.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise design works done by junior mechanical (HVAC) engineers.
 Supervise the implementation of design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c regarding mechanical (HVAC) engineering in building project design work.
 Prepare bills of quantities and costs estimates for all mechanical (HVAC) engineering projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for mechanical (HVAC) works.
 Review and approve building projects design data collected by junior mechanical (HVAC) engineers before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other mechanical (HVAC) engineering firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advice on all matters related to mechanical (HVAC) management in accordance to policy and law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
19.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters Degree in Mechanical Engineering from a recognized higher learning institution.
 Must have at least 5 years experience in building sector.
 Should be registered as Professional Engineer by the Engineers Registration Board (ERB).
 Computer literacy will be an added advantage.
19.3.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.
19.4 SENIOR ENGINEER (STRUCTURAL ) – 1 POST-RE-ADVERTISED
19.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise design works done by junior structural/ civil engineers.
 Supervise the implementation of design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c regarding structural/ civil engineering in building project design work.
 Give inputs and assistance in the preparation of bills of quantities and costs estimates for all structural/ civil engineering projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for structural/ civil engineering works.
 Review and approve building projects design data collected by junior structural/ civil engineers before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other structural/ civil engineering firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advice on all matters related to structural/ civil engineering management in accordance to policy and law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
19.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Structural /Civil Engineering from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as Professional Engineer by the Engineers Registration Board (ERB).
 Computer literacy will be an added advantage.
19.4.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.
19.5 SENIOR ENGINEER (PROJECT MANAGEMENT) – 1 POST-RE-ADVERTISED
19.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake Project Planning at various stages of the project
 Define and clarify projects scope
 Develop a realistic projects schedule/ program and discuss with team members.
 Develop procedures to support the achievement of the project goals and objectives.
 Prepare the organizational structure of the project team (setting up the project team’s structure).
 Select/ choose project team members depending on the nature and complexity of the project.
 Clearly identify and assign roles and duties of each project team member (Setting up project team direction).
 Identify and follow up services to be provided/ rendered by external companies/ professionals e g. Geotechnical, topographical, ESIA etc.
 Coordinate; follow up, tracking schedule for all planned activities across different organizational functions/ disciplines involved in the building project.
 Timely and clearly identify and plan for all project resources needed by the project team to enable them fulfill their assigned roles and duties.
 Keep project records and update their status (projects roaster) throughout the year.
 Track project progress at every design stage and prepare reports/ minutes of meeting.
 Prepare submissions for expression of interests, technical and financial proposals for new projects under competition.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
19.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Project Engineering Management from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as Professional Engineer by the Engineers Registration Board (ERB).
 Computer literacy will be an added advantage.
19.5.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.
19.6 SENIOR TOWN PLANNER – 2 POSTS-RE-ADVERTISED
19.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to settlement and neighborhood master planning to suite local environment.
 Lead the settlement and neighborhood design team and coordinate design works done by all other disciplines within the project team.
 Prepare design proposals and briefs of various settlements neighborhood planning projects and supervises design works done by junior town planners
 Evaluate general real estate investments against available general and detailed settlement and neighborhood planning schemes.
 Design and prepare TBA settlement and neighborhood master plan drawings and seek for planning consent from relevant authorities.
 Coordinate with MDA’S in the preparation and implementation of settlement and neighborhood development plans.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, guidelines, codes, manuals e.t.c) regarding settlement and neighborhoods developments in all TBA projects.
 Give inputs and assist in the preparation of bills of quantities and costs estimates for all settlement and neighborhood planning schemes.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Carry out conditional surveys for upgrading existing settlement and neighborhood schemes and prepare reports for master planning works.
 Review and approve settlement and neighborhood planning scheme data collected by junior town planners before they are used in the planning work.
 Scrutinize settlement and neighborhood schemes master plans, reports and documents submitted by other town planning firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advice on all matters related to settlement and neighborhood development in accordance to town and country planning policy and law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time
19.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Urban and Rural Planning from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as Town Planner by the Town Planners Registration Board (TPRB).
 Computer literacy will be an added advantage.
19.6.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other attractive fringe benefits.
19.7 SENIOR VALUER (SENIOR PROPERTY AND FACILITIES MANAGMENT OFFICER) – 2 POSTS-RE-ADVERTISED
19.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Participate in the preparation of feasibility study for any real estate development projects.
 Advise and supervise the preparation of tenant administrative policy.
 Participate in identification and acquisition of land for real estate investments / development.
 Conduct and supervise the undertaking of building survey.
 Conduct, supervise and regular property condition inspection and preparation of reports.
 Supervise and undertake property valuation for various purposes.
 Participates in the preparation of strategic maintenance plans.
 Evaluate the monitor performance of property and facilities management, land consultants and other service providers employed by the agency.
 Advises on all matters concerning government real estate management and investment development.
 Performs any other duties as may be assigned by his/her supervisor from time to time.
19.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Master’s degree in Real Estate or Housing Management from recognized higher learning institution.
 Should be registered with National Council of Professional Surveyors (NCPS)
 Must have at least five years experience in the field of Real Estate Management.
 Computer literacy will be an added advantage.
19.7.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS G and other attractive fringe benefits
19.8 SENIOR ARCHITECTS (LANDSCAPE) – 2 POSTS-RE-ADVERTISED
19.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise design works done by junior landscape architects.
 Supervise the implementation of landscaping design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding landscaping / land planning in building project design work.
 Give inputs and assist in the preparation of bills of quantities and costs estimates for all landscape projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/ assignments related to landscape building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for landscape works.
 Review and approve building projects design data collected by junior landscape architects before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other landscaping firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advice on all matters related to landscaping management in accordance to policy and law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
19.8.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Landscape Architecture from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Registered as an Architect by the Architects and Quantity Surveyors Registration Board (AQRB).
 Computer literacy will be an added advantage.
19.8.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits
19.9 SENIOR ARCHITECTS – (INTERIOR DESIGN) – 2 POSTS-RE-ADVERTISED
19.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake Project Planning at various of project
 Define a realistic project schedule/ program and discuss with team members.
 Develop procedures to support the achievement of the project goals and objectives.
 Prepare the organizational structure of the project team (setting up the project team’s structure)
 Selecting / choosing project team members depending on the nature and complexity of the project.
 Clearly identify and assign roles and the duties of each project team member (setting up project team direction).
 Identify and follow up services to be provided / rendered by external companies /professionals e.g Geotechnical topographical, ESIA etc.
 Coordinate, and follow up, tracking schedule for all planned activities across different organizational factions/ disciplines involves in the building project.
 Timely and clearly identify and plan for all project resources needed by the project team to enable them on their assigned roles and duties.
 Keep project records and update their status (project roaster) throughout their year.
 Track project progress at every design stage and prepare report/ minutes of the meeting.
 Prepare submissions for expression of interest on technical and financial proposals for new projects under competition.
 Perform any other duties as May assigned by superior from time to time.
19.9.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Interior Design from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Registered as an Architect by the Architects and Quantity Surveyors Registration Board (AQRB).
 Computer literacy will be an added advantage.
19.9.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits
19.10 SENIOR ARCHITECTS (PROJECTS MANAGEMENT) – 2 POSTS (PROJECT MANAGERS) -RE-ADVERTISED
19.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake Project Planning at various stages of the project
 Define and clarify projects scope
 Develop a realistic projects schedule/ program and discuss with team members.
 Develop procedures to support the achievement of the project goals and objectives.
 Prepare the organizational structure of the project team (setting up the project team’s structure).
 Select/ choose project team members depending on the nature and complexity of the project.
 Clearly identify and assign roles and duties of each project team member (Setting up project team direction).
 Identify and follow up services to be provided/ rendered by external companies/ professionals e g. Geotechnical, topographical, ESIA etc.
 Coordinate, follow up, tracking schedule for all planned activities across different organizational functions/ disciplines involved in the building project.
 Timely and clearly identify and plan for all project resources needed by the project team to enable them fulfill their assigned roles and duties.
 Keep project records and update their status (projects roaster) throughout the year.
 Track project progress at every design stage and prepare reports/ minutes of meeting.
 Prepare submissions for expression of interests, technical and financial proposals for new projects under competition.
 To perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
19.10.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Construction Economics and Management from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Registered as an Architect by the Architects and Quantity Surveyors Registration Board (AQRB).
 Computer literacy will be an added advantage.
19.10.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.
19.11 SENIOR ARCHITECTS – 6 POSTS-RE-ADVERTISED
19.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields
 Related to buildings.
 Lead the project design team and coordinate design works done by all
 Other disciplines within the project team.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise
 Design works done by junior architects.
 Supervise the implementation of the entire team design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding built environment in building project design work.
 Give inputs and assist in the preparation of bills of quantities and costs estimates for all architectural design projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for design works.
 Review and approve building projects design data collected by junior architects before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other architectural firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advice on all matters related to built environment in accordance to policy and law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time
19.11.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Architecture from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as an Architect by the Architects and Quantity Surveyors Registration Board (AQRB).
 Computer literacy will be an added advantage.
19.11.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits
19.12 ARCHITECT II (LANDSCAPE) – 1 POST-RE-ADVERTISED
19.12.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Help senior Landscape Architect to collect data for carrying out feasibility study.
 Prepare conceptual design proposals and briefs of various projects.
 Develop design proposals into workable drawings as instructed by senior Landscape Architect.
 Prepare complete detailed construction Landscape Architect design drawings for all building projects.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, codes, Manuals e.t.c) regarding Landscape Architecture in building project design work.
 Give inputs and assist in the preparation of preliminary bills of quantities and costs estimates for all Landscape Architect projects for checking.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks / assignments related to building projects.
 Participate with the guidance of senior Landscape Architect in carrying out conditional surveys for existing structures and prepare reports.
 Search and collect building projects design data and submit to senior Landscape Architect before they are used in the design work.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
19.12.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Landscape Architecture from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
19.12.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits
20.0 TANZANIA ENGINEERING AND MANUFACTURING DESIGN ORGANIZATION (TEMDO)
Tanzania Engineering and Manufacturing Design Organization (TEMDO) is an applied Engineering Research and Development institution established through Parliament Act No 23 of 1980 which became operational in July 1982. TEMDO operates under the Ministry of Industry and Trade (MIT). TEMDO is based at Njiro Hills in the City of Arusha.
20.1 PRINCIPAL ENGINEER I- 2 POST-RE-ADVERTISED
20.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Plan, direct and supervise all activities related to tenders, designing, inspection and administration;
 Evaluate and administration of supply contracts and establishment of standards and final preparation of specifications for plant, machines and equipment;
 Control and supervise all activities of the workshops and field work including repair and overhaul of plant, mechanical equipment and manufacture works;
 Monitor and control funds allocated to projects, workshops and general manufacturing activities;
 Prepare performance progress reports, daily, weekly, monthly, quarterly and annually;
 Assess and advise on workshop, facilities, human resource and training requirements;
 Develop long term plans and strategies for equipment management and workshop improvement and development programs;
 Perform any other duties assigned by his seniors.
20.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters Degree either in Mechanical, Production, Maintenance or Manufacturing Engineering from a recognized institution;
 Served in the grade of Principal Engineer II or comparable and relevant position in the Public Service for at least three (3) years;
 Bachelor Degree either in Mechanical Engineering or Chemical and Process from a recognized institution;
 Be registered by the Engineers Registration Board (ERB);
20.1.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration salary according to institution`s scale: PGSS 18
20.2 ARTISAN II-1POSTS-RE-ADVERTISED
20.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
 Perform machining, fitting and fabrication of various parts;
 Carry out repair and maintenance works of machines, equipment and tools;
 Perform any other duties assigned by his senior.
20.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Certificate of Secondary School Examinations (CSEE) or National Form IV Certificate;
 Trade Test Grade I in Welding and Fabrication with three years of working experience.
20.2.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration salary according to institution`s scale: PGSS 6/7
21.0 KILIMANJARO CHRISTIAN MEDICAL CENTRE (KCMC)
Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) is located in the foothills of the snow capped, Mount Kilimanjaro, Tanzania. It was opened in March 1971 by the Good Samaritan Foundation, who planned and raised large funds to build and equip it.
One of the original reasons for establishing KCMC was to be a national teaching centre. Since 1971, training has grown in size, and in 1997, Kilimanjaro Christian Medical College was opened. KCM College is a constituent college of Tumaini University, along with Iringa University College and Makumira University College.
As a Christian institution, KCMC is committed to proclaim Christ through healing, teaching and research. It strives to combine professional excellence with a spirit of compassion.
KCMC is hereby inviting application from suitably Tanzanians to fill the following vacant post
21.1 ASSISTANT MEDICAL OFFICER II – 1 POSITION)-RE-ADVERTISED
21.1.1 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Advanced Diploma in Clinical Medicine or its equivalent from any recognized Institution with a valid licence to practice from the Medical Council of Tanganyika
 Two (2) years of working experience
21.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Identifying patient problems and providing treatment and prevention services to mother and Child.
 Attending emergency and normal surgery.
 Planning, implementing and evaluating health services in the department.
 Planning and implementing different strategies to overcome natural calamities and other emergencies.
 Performing different research activities to improve health services.
 Performing any other duties as assigned by his/her Superior.
21.1.3 REMUNERATION
 Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary scale TGHS
X. M. DAUDI
Secretary
Public Service Recruitment Secretariat.

###########################################

1
THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
PRESIDENT’S OFFICE
PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT
Ref. Na EA.7/96/01/H/01 23rd September, 2014
VACANCIES ANNOUNCEMENT
On behalf of the Social Security Regulatory Authority (SSRA), Public Service Recruitment
Secretariat invites qualified Tanzanians to fill 3 vacant posts in the above public
institutions.
NB: GENERAL CONDITIONS
i. All applicants must be Citizens of Tanzania and not above 45 years old, however,
should also observe the age limit for each position where indicated.
ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having reliable
contact postal address, e-mail address and telephone numbers.
iii. Applicants should apply on the strength of the information given in this
advertisement.
iv. The title of the position and institution applied for should be written in the
subject of the application letter and marked on the envelope; short of which
will make the application invalid.
v. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic
certificates:
– Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
– Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
– Form IV and Form VI National Examination Certificates.
– Computer Certificate
– Professional certificates from respective boards
– One recent passport size picture and birth certificate.
vi. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT ACCEPTED
vii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be accepted.
viii. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV
will necessitate to legal action
ix. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service should
2
not apply, they have to adhere to Government Circular Na. CAC. 45/257/01/D/140 dated 30th November 2010.
x. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever reason should not apply.
xi. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
xii. Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU)
xiii. Dead line for application is 7th October 2014.
xiv. Applicants with special needs/case (disability) are supposed to indicate
xv. Women are highly encouraged to apply
xvi. Only short listed candidates will be informed on a date for interview
xvii. Application letters should be written in Swahili or English
xviii. APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING ADDRESS. HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTABLE:
Secretary OR Katibu
Public Service Recruitment Sekretarieti ya Ajira katika Secretariat, Utumishi wa Umma
P. O. Box 63100 S. L. P 63100,
DAR ES SALAAM. DAR ES SALAAM.
1.0 THE SOCIAL SECURITY REGULATORY AUTHORITY (SSRA)
The Social Security Regulatory Authority (SSRA) was established under the Social Security Regulatory Act No. 8 of 2008 as amended by Social Security Laws (Amendments) Act No. 5 of 2012. The main objective of SSRA is to regulate the Social Security Sector and providing for related matters. In light of its legal mandate provided, the Authority plays an important role in regulating and supervising the provision of social security services that greatly influence socio-economic and general well-being of Tanzanians.
1.1 COMPLIANCE MANAGER (1 POST) – RE-ADVERTISED
1.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Analyze financials and regulatory returns from the schemes;
 Monitor and evaluate regularly the performance of Schemes, managers custodians and administrators and recommend measures to be taken when the need arise;
3
 Conduct onsite inspection to the Schemes, Managers, Custodians and administrators; and prepare inspection reports
 Prepare compliance and inspection manuals for the schemes, managers, custodians and administrators,
 Receive and monitor offsite surveillance returns and prepare reports,
 Prepare guidelines for the efficient and effective operations of Schemes, managers custodians and administrators;
 Provide advisory services to the Schemes, Managers, Custodians and administrators on all compliance related matters;
 Provide advisory services to social security members on compliance related matters;
 Ensure compliance to policies, laws and regulations,
 Advise the Director on regulation, inspection and monitoring matters in relation to social security sector;
 Disseminate guidelines applicable to regulatory activities to Schemes, managers , custodians and administrators;
 Advise on the disciplinary measures including penalties and sanctions in consultation with Legal Services Section and Registration Services whenever necessary;
 Prepare Inspection and monitoring guidelines for the efficient and effective operations of the Schemes, managers , custodians and administrators;
 Conduct Special investigation and inquiries whenever a need arise to Schemes, managers, custodians and administrators;
 Design and implement monitoring and supervision systems for Schemes, managers, custodians and administrators;
 Carry out preliminary investigations on matters affecting the operations in the Social Security Sector.
 Assist Director of compliance in review of policies, laws and regulations on registration and promotion of social security schemes, managers, custodians and administrators.
1.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 Master’s degree/Post graduate diploma either in social security/protection, actuarial science, insurance, economics, finance, law, business administration or related fields from any recognized University/Institution,
 At least nine (9) years of working experience in a related field,
 Knowledge of financial sector regulation will be an added advantage.
1.1.3 KEY COMPETENCES
 The candidate will have excellent analytical skills, experience in risk management and good knowledge of the investment market in Tanzania.
4
1.2 REGISTRATION MANAGER (1 POST) RE – ADVERTISED
1.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assist Director of compliance in review of policies, laws and regulations on registration and promotion of social security schemes, managers, custodians and administrators;
 Design, implement and manage the Authority’s registration systems;
 Manage all applications for registration of schemes, managers, custodians and administrators and cross check compliance;
 Advise the director on deregistration of schemes, managers or custodians for non-compliance;
 Prepare manuals to guide registration of schemes, managers, custodians and administrators;
 Prepare periodical registration reports;
 Manage the preparation and review of policies, laws and regulations on registration and promotion of social protection schemes, managers or custodians.
1.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 Master’s degree/post graduate diploma either in social security/social protection, actuarial science, insurance, economics, finance, law, business administration or related fields from any recognized University/Institution.
 At least nine (9) years of working experience in a related field.
1.2.3 KEY COMPETENCES
 The candidate will have good command of computer office application and proven leadership skills.
1.3 SENIOR LEGAL OFFICER – II (1 POST)
1.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Study cases and provide legal opinions, charges and other related documents and advice accordingly;
 Provide legal advice to the director of legal services and legal services manager;
 Coordinate and review a compiled list of cases and advice accordingly;
 Prepare draft proposals of legal documents;
 To receive and review legal complaints from the public and other stakeholders;
 Attend registration of legal documents and probate matters;
 Prepare contracts and other authority legal instruments;
5
 Conduct periodic checks to ensure that the authority complies with statutory and other regulations requirements;
 Keep abreast with new changes in law that apply to ssra’s operations;
 Networking with the attorney general’s office, law reform commission, Tanganyika law society and other related bodies.
1.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 Master’s Degree in Law (LLM) from any recognized University/Institution who has passed a recognized practical legal training or undergone internship programme recognized by Attorney general.
 At least nine (9) years of working experience in the related field coupled with experience in analyzing cases, handle legal related complaints, attending court sessions and drafting ruling and judgments.
X.M. DAUDI
Secretary
Public Service Recruitment Secretariat.

*CHANZO; Mtandao wa Sekretarieti ya Ajira

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post Angalia Nafasi Kibao za Kazi za Mwezi Septemba, 2014 appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/angalia-nafasi-kibao-za-kazi-za-mwezi-septemba-2014/feed/ 0
Employment Opportunity, September 2014 http://www.thehabari.com/employment-opportunity-september-2014/ http://www.thehabari.com/employment-opportunity-september-2014/#comments Tue, 16 Sep 2014 22:59:51 +0000 http://www.thehabari.com/?p=50891 APPLICATIONS are invited from qualified candidates to fill one position of driver ...

The post Employment Opportunity, September 2014 appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
Employment Opportunity
APPLICATIONS are invited from qualified candidates to
fill one position of driver under the VLIR-IUC/NM-
AIST
Partnership Programme. Suitably qualified
candidates are asked to submit a hand written
application letter
accompanied by copies of relevant academic
certificates and a recent CV with names of at least
two
referees who have personal knowledge of the
applicant.
POST TITLE: DRIVER
Salary: Negotiable according to qualifications and
experience in line with Programme guideline
Duty Station: Tengeru, Arusha at NM-AIST
Duration of Appointment: Fixed term of 12 months
with renewable upon good performance
Reporting to: Project Coordinator through
Programme Manager
Minimum Entry Qualifications and Experience
Holder of form Four or form Six Secondary
Education with passes in Kiswahili and English with
Trade Test
Grade II/Drivers Grade II certificate from a
recognized Institution. Must have a valid Class C
Driving Licence and
working experience of at least three years in a
reputable organization. He should have average
proficiency in
English and also be willing and able to work extra
hours.
Duties and Responsibilities
•?Driving project car as well as other motor
machines
•?Ensuring that fuel, oil, water, tires and the general
state of the car has been checked before use
•?Provide driving services to NM AIST staff and
researchers related to VLIR and other delegates who
are
related to VLIR programme.
•?Maintaining log book for each and every trip
•?Ensuring that the vehicle is serviced as planned
•?Carrying out small repairs if the vehicle breaks
down
•?Performing any other duties as assigned to him by
his supervisor.
The letter should be addressed to:
Programme Coordinator,
NM-AIST/VLIR IUC PROGRAMME,
P.O. Box 447 Arusha,
TANZANIA.
To reach him not later than 1st October 2014, only
shortlisted candidates will be contacted for interview
and will be required to produce their original
academic and professional certificates.
============

PROPERTY INTERNATIONAL LTD
DREAM TO REALITY
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.1 ARCHITECTURAL DESIGNERS/
ARCHITECTURES
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
WWW.propertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014
=======
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.2 RECEPTIONIST/ADMINISTRATIVE
ASSISTANTS
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
www.propertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014
=======
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.3 SALES EXECUTIVES
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
wwwpropertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014
=======
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.4 GRAPHICS DESIGNERS
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
wwwpropertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014
=======
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.5 TOWN PLANNERS
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
wwwpropertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014
=======
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.6 IT TECHNICIANS
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
wwwpropertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014
=======
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.7 LAND SURVEYORS
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
wwwpropertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014
=======
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.8 ACCOUNTANTS MANAGER
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
wwwpropertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014
=======
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.9 CIVIL/ BUILDING ENGINEERS
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
wwwpropertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014
=======
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.10 BOREHOLE DRILLING TECHNICIANS
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
wwwpropertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014
=======
1.0 Introduction
Property international ltd(PIL) is full service town
master planning, land and property development and
advisory firm based in Dar es salaam.
Property international LTD (PIL) invites applications
full suitable and competent persons to fill vacancies
that are listed below
1.11 DRIVERS/MACHINE OPERATORS FOR
TRUCKS & HEAVY EQUIPMENTS
2.O MINIMUM QUALIFICATION should be a degree
from a known institution except for the
receptionist, drivers borehole drilling technicians&
graphic designer who should have minimum
diploma/ certificate applicants MUST have
minimum thre3 years experience
3.0 DEADLINE
The application should be submitted 14 days from
the first day this is advert appears in the papers.
Send your application to:
P.O.BOX 63092
8 Floor Mariam tower,
Songea Rd/Shauri moyo Rd
Dar es salaam
Tanzania
Tel: 255 222 860 974/5 or 255 22 860 976
Email: info@ propertyinternationalltd.com,
wwwpropertyinternationalltd.com
Also available in DAILY NEWS 15 SEPT 2014

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post Employment Opportunity, September 2014 appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/employment-opportunity-september-2014/feed/ 0
Nafasi za Kazi Jeshi la Polisi Tanzania http://www.thehabari.com/nafasi-za-kazi-jeshi-la-polisi-tanzania/ http://www.thehabari.com/nafasi-za-kazi-jeshi-la-polisi-tanzania/#comments Thu, 07 Aug 2014 04:51:55 +0000 http://www.thehabari.com/?p=49352 TANGAZO LA AJIRA JESHI LA POLISI – 2014/2015 Katika mwaka wa fedha ...

The post Nafasi za Kazi Jeshi la Polisi Tanzania appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
Inspekta Jenerali wa Polisi, Ernest Mangu.

Inspekta Jenerali wa Polisi, Ernest Mangu.

TANGAZO LA AJIRA JESHI LA POLISI – 2014/2015
Katika mwaka wa fedha 2014/2015 Jeshi la Polisi Tanzania linatarajia kuajiri wahitimu wa vyuo vya Elimu ya Juu wa mwaka 2013/2014. Ili kutekeleza azma hii waombaji watajaza kikamilifu na wataambatanisha vivuli vya vyeti vyao na kutuma Makao Makuu ya Polisi kwa njia ya Posta kabla ya tarehe 31.08.2014 kwa anuani ifuatayo:
Inspekta Jenerali wa Polisi,
Makao Makuu ya Polisi,
S. L. P. 9141,
DAR ES SALAAM

 Waombaji wawe na taaluma zifuatazo:
Shahada: Menejimenti ya Rasilimali Watu, Utawala katika Utumishi wa Umma, Uchumi, Saikolojia na Ushauri Nasihi, Usimamizi wa Sheria na Utekelezaji[BaLE], Sheria, Ualimu, Maendeleo ya Jamii, Uandishi wa Habari, Uandishi wa Habari za Michezo, Mawasiliano ya Umma, TV & Redio Production, Michezo, Ugavi[BA in Procurement & Supplies], Mawasiliano ya Redio[Bsc in Radio Communication], Mazingira[BA in Environmental Disaster Mgt], Uhandisi Mitambo, Uhandisi Madini[Mining Engineering], Uchoraji[BA in Fine Arts], Fedha na Benki[Finance & Banking], Daktari[Medical Doctor] na Daktari wa Meno[Dental Surgeon], Mkemia, Bailojia[Molecular Biology].
Stashahada: Utunzaji Kumbukumbu, Katibu Muhutasi[Personal Secretaries], Mawasiliano ya Redio, Matengenezo ya Kompyuta, Fax na Photocopy Machines, Mafundi Mitambo wa Meli, Mafundi Umeme wa Magari, Ugavi[Procurement & Supplies], TV na Video Production, Manahodha, Tabibu[Clinical Officer], Tabibu wa Meno[Dental Therapist], Mzoeza Viungo[Psysiotherapist/Occupational Therapist], Fundi Sanifu Mionzi[Radiographer] na Fundi Sanifu Macho[Optometrist].
Astashahada: Uzamiaji, Mpishi, Fundi Pikipiki, Fundi Ushonaji na Muuguzi Msaidizi[Enrolled Nurse].
MASHARTI KWA MWOMBAJI
1. Mwombaji atajaza fomu ya maombi kikamilifu na atabandika
picha yake “Ppt Size” kwenye fomu.
2. Mwombaji aambatanishe katika fomu vivuli vya vyeti vyote
yaani cheti cha kuzaliwa, kuhitimu elimu ya sekondari[Leaving
& Academic], cheti/vyeti vya taaluma[Academic Transcript].
3. Hati ya kiapo cha kuzaliwa haitakubalika.
SIFA ZA MWOMBAJI
1. Awe Mtanzania kwa kuzaliwa.
2. Awe na umri usiopungua miaka 18 na usiozidi miaka 25.
3. Awe amehitimu chuo mwaka wa masomo 2013/2014 tu.
4. Awe na tabia njema.
5. Asiwe na kumbukumbu za kutenda uhalifu.
6. Awe na afya njema[kimwili na kiakili]
7. Awe hajaoa/hajaolewa au kuwa na mtoto.
8. Asiwe na alama za kuchora mwilini[tatuu].
9. Awe na urefu usiopungua sentimita 155.
10. Asiwe mtumiaji wa madawa ya kulevya.
11. Awe hajaajiriwa na idara nyingine Serikalini.
12. Awe tayari kuhudhuria mafunzo ya awali ya Polisi.
13. Awe tayari kufanya kazi popote ndani na nje ya Tanzania.

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post Nafasi za Kazi Jeshi la Polisi Tanzania appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/nafasi-za-kazi-jeshi-la-polisi-tanzania/feed/ 0
Serikali Yatangaza Ajira 1,324 Nafasi Mbalimbali http://www.thehabari.com/serikali-yatangaza-ajira-1324-nafasi-mbalimbali/ http://www.thehabari.com/serikali-yatangaza-ajira-1324-nafasi-mbalimbali/#comments Thu, 03 Jul 2014 07:27:02 +0000 http://www.thehabari.com/?p=48073 SERIKALI YATANGAZA NAFASI ZA KAZI 1,324 Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa ...

The post Serikali Yatangaza Ajira 1,324 Nafasi Mbalimbali appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
Serikali Yatangaza Ajira 1,324 Nafasi Mbalimbali

Serikali Yatangaza Ajira 1,324 Nafasi Mbalimbali


SERIKALI YATANGAZA NAFASI ZA KAZI 1,324

Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma inawatangazia Watanzania  wenye sifa na uwezo kujaza jumla ya nafasi wazi za kazi 1,324 ambazo ni  kwa ajili ya waajiri mbalimbali Nchini.
Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Bw. Xavier Daudi amesema kuwa nafasi 1,334 zimeainishwa bayana kwenye tovuti ya Sekretarieti ya Ajira ambayo ni www.ajira.go.tz  ili kuwawezesha wahitimu wote wenye sifa na uwezo kutuma maombi kwa ajili ya kujaza nafasi hizo ajira Serikalini.
“Nadhani ni vizuri zaidi kwa kila muhitimu anayetafuta kazi serikalini kufungua tovuti ya Sekretarieti ya Ajira kuangalia nafasi za kazi zilizotangazwa na pale anapoiona kazi inayoendana na sifa alizonazo kutuma maombi yake ili kuweza kushindanishwa na wengine….maana ajira za Serikali hivi sasa ni za ushindani hivyo inampasa kila anayetaka kupata kazi serikalini kujiandaa vyema ili kujiweka katika nafasi nzuri zaidi ya kuajiriwa katika Utumishi wa Umma” alisema Daudi.
Alifafanua kuwa kwenye tovuti hiyo kuna matangazo mawili tofauti ya kazi ambapo moja liko katika lugha ya Kingereza likiwa na jumla ya nafasi za kazi 447 na tangazo lingine lipo kwa lugha ya Kiswahili ambalo lina jumla ya nafasi za kazi 877.
Aidha, alizitataja baadhi ya nafasi hizo za kazi zilizoko katika tangazo la kazi kwa lugha ya Kiswahili kuwa ni Mhandisi kilimo (agro–engineers), Afisa kilimo (agro–officers) Mkufunzi kilimo (aquaculture), Afisa kilimo msaidizi (agricultural field officers), Daktari wa mifugo (veterinary officers), Daktari utafiti mifugo (veterinary research officer), Daktari mifugo mkufunzi (veterinary tutor), Mkufunzi mifugo (animal science), Afisa mifugo (live stock officer), Afisa utafiti mifugo (livestock research officer), Afisa Utumishi (human resources officer), Afisa ardhi msaidizi, Dereva (driver).

Nafasi nyingine ni pamoja na Afisa utalii, Afisa ushirika (cooperative officer), Afisa Serikali za mitaa (local government officer) Mhandisi ufundi (mechanical engineer), Mhandisi haidrojiolojia (hydrogeologists), Mhandisi (maji) – water resource engineer, Mhandisi (maji) – water resource with gis engineer, Mhandisi (umeme) Mhandisi mazingira (environmental engineer), Mhandisi kilimo (agro – engineers), Afisa kilimo (agro – officers), Mkufunzi kilimo (aquaculture), Afisa kilimo msaidizi (agricultural field officers), Daktari wa mifugo (veterinary officers), Daktari utafiti mifugo (veterinary research officer).

Kada nyingine ni  Daktari mifugo mkufunzi (veterinary tutor), Mkufunzi mifugo (animal science), Afisa mifugo (live stock officer), Afisa utafiti mifugo (livestock research officer), Afisa ardhi msaidizi, Afisa utalii, Afisa ushirika (cooperative officer), Ufundi (technician mechanics), Fundi sanifu – ufundi (technician mechanics), Fundi sanifu – umeme (technician electrical), Fundi sanifu  – (water works technician), Fundi sanifu maabara– (water laboratory technician), Fundi sanifu – maji – (technician- water),Fundi sanifu msaidizi (ufundi bomba) – (assistant water works technician plumbing).

Wengine ni Fundi sanifu msaidizi (upimaji ardhi) – (assistant water works technician geometric), Fundi sanifu msaidizi mitambo ya maji (pampu),Fundi sanifu msaidizi mitambo ya maji (umeme), fundi sanifu msaidizi – (assistant technician welding), Mhandisi – ujenzi  (engineer– civil), Fundi sanifu – ramani (technician – (mapping) na Mpiga chapa msaidizi (assistant printer) .

Kwa upande wa Tangazo la Kingereza kazi zilizotangazwa ni pamoja na “Senior research engineer”, “Research engineer assistant”, “Principal engineer”, “Engineer”, “Artisan”, “Chief accountant”, “Human resource development and administrative manager”, “Human resource development and administrative officer”, “Welder”, “Tutor”, “Principal planning and promotion officer”, “Director of planning, finance and administration”, “Tutors (travel & tourism), “Supplies officer”, “Mediator”, “Arbitrator”, “State attorney”, “Personal secretary”,” Office assistant”, “Security guard”, “Receptionist”, “Transport officer”, “Law secretary”, “Computer system analyst”, “Librarian assistants”, “Procurement specialist”, “Director of nutrition policy and planning”, “Assistant medical officer”, “Director of finance and administration”, “Environmental management officer-science”.

Daudi alifafanua kuwa nafasi hizo za kazi zilizo kwenye katika tangazo la lugha ya Kiswahili ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi, Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Katibu Tawala wa Mkoa wa Arusha, Shinyanga, Dodoma, Kilimanjaro, Dar es Salaam na Rukwa, Mkurugenzi Mtendaji Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro, Sikonge, Liwale, Handeni, Iramba, Sumbawanga,Iringa, Tanga, Ileje, Korogwe pamoja na Mamlaka za Serikali za Mitaa.

Aliongeza kuwa kwa tangazo la kazi la lugha ya Kiingereza waajiri wake ni pamoja na Mamlaka na Bodi zifuatazo;- Tanzania Engineering and Manufacturing Design Organization (TEMDO), Tanzania Automotive Technology Centre (TATC), Ardhi Institute Morogoro, Tea Board of Tanzania (TBT), National College of Tourism (NCT), The Commission for Mediation and Arbitration (CMA), Attorney General’s Chambers, Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC), Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), The National Environment Management council (NEMC) and The Cashewnut Board of Tanzania.

Katibu amesema Utumishi wa Umma unahitaji watu makini, wenye weledi katika taaluma zao na wenye maadili mema, kwa kuwa mtumishi wa umma ni kioo cha jamii anaetakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kuiwezesha Serikali kutimiza malengo yake kwa ufanisi, ndio sababu ofisi yake inasisitiza waombaji wa kazi kujiandaa vizuri ili kuweza kushindana na wengine wenye uwezo kama wao. Hivyo, amewataka waombaji wa nafasi za kazi kutembelea wao wenyewe tovuti hiyo ya Sekretarieti ya Ajira ili kujua nafasi na daraja la kazi lililotangazwa ili kuepuka uwezekano wa kupewa taarifa za kupotoshwa na kuomba kazi ambayo haijatangazwa na kujikuta mwombaji akipoteza fursa ya ajira bila ya sababu za msingi.

Mwisho amebainisha kuwa mwisho wa kupokea barua za maombi ya kazi hizo zilizotangazwa ni tarehe 14 Julai, 2014 na kuwataka waombaji wote kuwasilisha maombi ya kazi kwa njia ya posta kwa kutumia anwani iliyowekwa katika matangazo ya kazi.

Imetolewa na Kitengo cha Mawasiliano Serikalini
Ofisi ya Rais-Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. 30 Juni, 2014.

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
PRESIDENT’S OFFICE
PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT
Ref. Na EA.7/96/01/G/15 27th June, 2014
VACANCIES ANNOUNCEMENT
On behalf of Tanzania Engineering and Manufacturing Design Organization (TEMDO),
Tanzania Automotive Technology Centre (TATC), Ardhi Institute Morogoro, Tea Board
of Tanzania (TBT), National College of Tourism (NCT), The Commission for Mediation
and Arbitration (CMA), Attorney General’s Chambers, Tanzania Food and Nutrition
Centre (TFNC), Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), The national
environment Management council (NEMC) and The Cashewnut Board of Tanzania,
Public Service Recruitment Secretariat invites qualified Tanzanians to fill 447 vacant
posts in the above Public Institution.
NB: GENERAL CONDITIONS
i. All applicants must be Citizens of Tanzania and not above 45 years old, however,
should also observe the age limit for each position where indicated.
ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having reliable
contact, postal address, e-mail and telephone numbers.
iii. Applicants should apply on the strength of the information given in this advertisement.
iv. The title of the position and institution applied for should be written in the subject
of the application letter and marked on the envelope; short of which will make
the application invalid.
v. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of academic certificates:
– Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
– Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
– Form IV and Form VI National Examination Certificates.
– Computer Certificate
– Professional certificates from respective boards
– One recent passport size picture and birth certificate.
vi. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT ACCEPTED
vii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be accepted.
viii. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will
necessitate to legal action
ix. Applicants for senior positions currently employed in the public service should route
their application letters through their respective employers.
x. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service should not
apply, they have to adhere to Government Circular Na. CAC. 45/257/01/D/140
dated 30th November, 2010.
xi. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever reason should
not apply.
xii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
xiii. Certificates from foreign examination bodies for ordinary or advanced level
education should be certified by The National Examination Council of Tanzania
(NECTA)
xiv. Certificates from foreign Universities should be verified by The Tanzania
Commission for Universities (TCU)
xv. Deadline for application is 11th July, 2014 at 3:30 p.m
xvi. Applicants with special needs/case (disability) are supposed to indicate
xvii. Women are highly encouraged to apply
xviii. Only short listed candidates will be informed on a date for interview
xix. Application letters should be written in Swahili or English
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING ADDRESS.
HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTABLE:
Secretary OR Katibu
Public Service Recruitment SekretarietiyaAjirakatika
Secretariat, UtumishiwaUmma
P. O. Box 63100 S. L. P 63100,
DAR ES SALAAM. DAR ES SALAAM.
1.0 TANZANIA ENGINEERING AND MANUFACTURING DESIGN
ORGANIZATION (TEMDO)
Tanzania Engineering and Manufacturing Design Organization (TEMDO) is an applied
Engineering Research and Development institution established through Parliament Act
No 23 of 1980 which became operational in July 1982. TEMDO operates under the
Ministry of Industry and Trade (MIT). TEMDO is based at Njiro Hills in the City of
Arusha.
1.1 SENIOR RESEARCH ENGINEER -1 POST
1.1.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree either in Mechanical, Production, Maintenance or Manufacturing
Engineering from a recognized institution;
· Served in the grade of Research Engineer I or comparable and relevant position
in the Public Service for at least three (3) years;
· Bachelor Degree either in Mechanical, Production, Maintenance, Chemical or
Process or Manufacturing Engineering from a recognized institution;
· Published at least three engineering publications after Masters Degree;
· Be registered by the Engineers Registration Board (ERB);
· Attended any management course or project management training from a
recognized institution;
· Shown merit and ability as reflected in work performance and results
1.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Conduct applied research and development and or prepare different types
technology development project proposals;
· Participate in design or technology development projects requiring higher level of
design skills either alone or as a member of a project team;
· Undertake training needs identification in industry and other institutions and
formulate training or consultancy programs;
· Prepare technical designing, operation planning and development;
· Maintain records and prepare reports on testing projects and programs;
· Prepare plant, equipment and material specifications and costing;
· Coordinate industrial support consultancy services to customers;
· Prepare proposals of long term planning for equipment management and
workshop development programs;
· Allocate staff to jobs of their profession to ensure the most effective use of
human resource and workshop facilities;
· Perform any other duties assigned to him by his seniors.
1.1.3 REMUNERATION:
· Attractive remuneration salary according to institution`s scale PRSS 7/8
1.2 RESEARCH ENGINEER ASSISTANT-2 POSTS
1.2.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Bachelor Degree either in Mechanical, Industrial, Chemical or Process
Engineering from a recognized institution with Upper Second Class (Honours);
· Be registered by Engineers Registration Board of Tanzania as a Graduate
Engineer
1.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Assist in undertaking design or adaptation and development of products/
prototypes or technologies and testing;
· Assist in writing performance reports of prototypes or technologies developed
and tested;
· Work on clients` projects related to design and manufacture of spare parts, tools,
and equipment under supervision of a senior engineer;
· Assist in conducting training programs for engineers, technicians and artisans
from industry;
· Assist in preparation of cost estimates for jobs or projects and preparation of
work schedules;
· Carry out any other duties as may be assigned to him by his supervisors.
1.2.3 REMUNERATION:
· Attractive remuneration salary according to institution`s scale PRSS ½
1.3 PRINCIPAL ENGINEER I- 3 POSTS
1.3.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree either in Mechanical, Production, Maintenance or Manufacturing
Engineering from a recognized institution;
· Served in the grade of Principal Engineer II or comparable and relevant position
in the Public Service for at least three (3) years;
· Bachelor Degree either in Mechanical Engineering or Chemical and Process
from a recognized institution;
· Be registered by the Engineers Registration Board (ERB);
1.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Plan, direct and supervise all activities related to tenders, designing, inspection
and administration;
· Evaluate and administration of supply contracts and establishment of standards
and final preparation of specifications for plant, machines and equipment;
· Control and supervise all activities of the workshops and field work including
repair and overhaul of plant, mechanical equipment and manufacture works;
· Monitor and control funds allocated to projects, workshops and general
manufacturing activities;
· Prepare performance progress reports, daily, weekly, monthly, quarterly and
annually;
· Assess and advise on workshop, facilities, human resource and training
requirements;
· Develop long term plans and strategies for equipment management and
workshop improvement and development programs;
· Perform any other duties assigned by his seniors.
1.3.3 REMUNERATION
· Attractive remuneration salary according to institution`s scale: PGSS 18
1.4 ENGINEER II- 5 POSTS
1.4.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Bachelor Degree in mechanical Engineering from a recognized institution;
· Be registered by Engineers Registration Board of Tanzania as a Graduate
Engineer;
1.4.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Prepare drawings and designs for manufacture and fabrication of tool,
equipment, machine, and plant components;
· Repair and prepare maintenance schedules for plants, machines and equipment;
· Plan and estimate work and activities or project costs;
· Prepare technical specification and evaluation of tenders for designs,
consultancy, materials, plants and equipments;
· Draw general facilities layout for new workshops and workshop improvements;
· Maintain records and prepare report on testing prototypes, equipment and plants
· Install and implement modern automated equipment management systems
· Maintain and submits updated inventory of materials, plant and equipment;
· Perform any other duties assigned to him by his senior
1.4.3 REMUNERATION
· Attractive remuneration salary according to institution`s scale: PGSS 11/12
1.5 TECHNICIAN II-2 POSTS
1.5.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· FTC or Diploma in Mechanical Engineering from a recognized institution;
· Be registration with Engineers Registration Board as Graduate Technician.
1.5.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Undertake specific engineering tasks requiring competence;
· Assist engineers in the execution of various technical assignments;
· Provide technical support to engineers in the execution of technology
development, machinery installation and maintenance works;
· Operate equipment requiring higher skills;
· Be in charge of shop-floor production operations or quality control;
· Perform any other duties assigned by his senior.
1.5.3 REMUNERATION
Attractive remuneration salary according to institution`s scale: PGSS 7/8
1.6 ARTISAN II-4 POSTS
1.6.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Certificate of Secondary School Examinations (CSEE) or National Form IV
Certificate;
· Trade Test Grade I in Welding and Fabrication with three years of working
experience.
1.6.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Perform machining, fitting and fabrication of various parts;
· Carry out repair and maintenance works of machines, equipment and tools;
· Perform any other duties assigned by his senior.
1.6.3 REMUNERATION
· Attractive remuneration salary according to institution`s scale: PGSS 6/7
1.7 CHIEF ACCOUNTANT-1 POST
1.7.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree either in finance, accounting, business, economics, strategic
Management from a recognized institution or any other relevant equivalent
qualification; and
· Bachelor Degree either in commerce, Business Administration, accounting or
finance from a recognized institution;
· Certified Public Accountants CPA, ACCA or its recognized equivalent
qualifications.
· Served as Principal Accountant or Senior Accountant , for a minimum period of
not less than three (3) years;
· Attended a management course in finance, planning, strategic management and
or any financial management course;
· Certificate in computer Applications and accounting packages; and
1.7.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Provide finance and general advisory services to heads of sections and
departments and other stakeholders on all financial matters;
· Participate and provide advice as expected of the office in the tender committee,
management and project committee;
· Interpret and implement financial regulations and procedures to enhance internal
controls;
· Prepare management financial reports which include monthly expenditure,
returns, monthly bank reconciliation statements;
· Set targets for the department and may occasionally be required to undertake ad
hoc assignment relating to accounting services;
· Prepare quality management reports that fall under his section timely and
accurately;
· Plan, direct, coordinating, supervising areas of control;
· Train and develop staff under him and coordinate the same in case of external
training arrangements;
· Ensure safe custody of assets and records and authorize payments and sign of
cheques
· Provide guidance and discipline on procedures and regulations related to the use
of funds;
· Perform any other duties assigned by his supervisor.
1.7.3 REMUNERATION
· Attractive remuneration salary according to institution`s scale: PGSS 18
1.8 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND ADMINISTRATIVE
MANAGER -1 POST
1.8.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree either in Business Administration with specialization in Human
Resource Management, Strategic Human Resource Management, finance,
business management, economics, strategic Management from a recognized
institution; and
· Bachelor Degree either in commerce, Business Administration, or social sciences
with specialization in Human Resources and or Administration from a recognized
institution;
· Certified Human Resource Management Proficiency or it’s recognized equivalent
qualifications from reputable institution;
· Served as Principal Human Resource Officer or Principal Administrative Officer ,
for a minimum period of not less than three (3) years;
· Attended a management course in finance, planning, strategic management and
or any financial management course;
· Certificate in computer Applications and Human Resources packages; and
1.8.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Advice Director General on the Human Resource Development and
Administration matters;
· Formulates and administers policies and activities which are designed to provide
adequate flow of qualified staff to the organization;
· Administer the Organization Incentive schemes of service and organization
structure;
· Monitor the overall welfare of staff;
· Be the Custodian of the Organization’s properties (movable and immovable);
· Manage and supervise all estate matters;
· Prepare and administer the Human Resource and administrative annual budget;
· Coordinate and ensure an equitable staff appraisal/ reviews and recommends
procedures governing recruitment, training and promotion.
· Plans the human resource requirements of the entire institution in consultation
with the departmental managers;
· Set performance standards for staff and ensure that there is effective evaluation
system which links rewards and promotion to staff performance;
· Perform any other duties as assigned to him by his senior.
1.8.3 REMUNERATION
· Attractive remuneration salary according to institution`s scale: PGSS 18
1.9 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND ADMINISTRATIVE
OFFICER II -1 POST
1.9.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Bachelor Degree either in commerce, Business Administration, or social sciences
with specialization in Human Resources and or Administration from a recognized
institution.
· Work experience in HRM field may count as an added advantage;
1.9.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Gather information on Human Resource policies, rules, regulations and
procedures for dissemination to management and staff;
· Receive and attend to matters pertaining to employee relations, grievances and
complaints;
· Prepare payroll and submission for pensions and gratuity;
· Assist in the conduction of training needs assessment for staff;
· Maintain and update Human Resource management information and data;
· Prepare and implement performance management plans and activities;
· Supervise and appraise junior staff within the Human Resource Development
and Administration section/unit;
· Perform any other duties assigned by his senior.
1.9.3 REMUNERATION
· Attractive remuneration salary according to institution`s scale: PGSS 10/11
2.0 TANZANIA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CENTRE (NYUMBU)
Tanzania Automotive Technology Centre (TATC), synonymously known as “Shirika la
Nyumbu”, was formally established on 14th December 1985, through a Presidential
Order, made under the Public Corporations Act 1969, as repealed and replaced by the
Public Corporations Act 1992 and amended under the Public Corporations
(Amendment) Act 1993. TATC mission is to develop a reputable capacity for automotive
engineering by conducting research and innovation, technology transfer and quality
assurance services.
TATC is wholly owned by the Government of the United Republic of Tanzania through
the Treasury Registrar, with the Ministry of Defense and National Service (MoDNS) as
custodian on behalf of the government.
TATC now seeks to recruit dynamic, intelligent and result – oriented Tanzanians with
high integrity, to fill the following vacancies:-
2.1 WELDER III – 2 POSTS
2.1.1 REPORT TO: WORKSHOP FOREMAN
2.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Form four education with Trade Test Grade I in Welding with at least three (3)
years working experience as welder.
2.1.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Welds complex pieces which require high quality welds.
· Up-holds workshop safety practices.
· Instructs junior welders.
· Operates sophisticated welding equipment such as CNC welding machine.
· Inspects work done by junior welders.
· To identify machine malfunction and reports to Foreman.
· Prepares work pieces which requires special attention before welding for junior
artisans.
3.0 ARDHI INSTITUTE MOROGORO
Ardhi Institute Morogoro invites applications from suitably qualified and competent
candidates to fill the following vacant post:
3.1 TUTOR II – 1 POST – (RE-ADVERTISED)
·
3.1.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:
· Bachelor Degree in Land surveying /Geomatics of at least GPA 3.5 for direct
entry OR A candidate with at least three years experience in the relevant field as
Assistant Tutor.
· Full registration with an appropriate professional board is an added advantage.
3.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Teaching , preparing teaching materials for NTA level 6 students
· Assist in research and consultancy work
· Assist and undertake other duties as may be assigned by senior members of
staff
●Provide close supervision and guidance to students
3.1.3 REMUNARATION:
· Attractive remuneration salary according to institution`s scale PTSS 10-11
4.0 TEA BOARD OF TANZANIA
Tea Board of Tanzania (TBT) is a Regulatory Board established under section 3 of the
Tea Act of 1997. TBT has a legal mandate to regulate and supervise the Tea Industry
in Tanzania.
4.1 PRINCIPAL PLANNING AND PROMOTION OFFICER (I POST)
4.1.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:
· Postgraduate Degree in Agribusiness, MBA in Agribusiness or MSc Agricultural
Economics from a recognized institution.
· Knowledge of the Tea Industry.
· Must have 6 years working practical experience in the agricultural sector
handling planning and promotion issues.
4.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Ensuring that both national and international data (green leaf production, tea
production, distribution export/import) on the tea industry and information is
collected, compiled and disseminated to stakeholders.
· Organizing periodic research/surveys in the major market areas in the country to
access tea market trends supply and demand thereof.
· Supervising planned surveys to validate collected data/information.
· Monitoring the regional and international (global) tea industries.
· Continuously assessing the Tea Industry and making recommendation for policy
adjustments to the Planning and Promotion Manager.
· Preparing tea promotion plans and campaigns in consultation with the Planning
and Promotion Manager.
· Facilitating implementation of approved tea promotions plans and campaigns.
· Organising activities, which promote development of the Tea Industry in
Tanzania.
· Undertaking any other duty as may be directed from time to time by the Planning
and Promotion Manager.
4.1.3 OTHER ATTRIBUTES:
In addition to the qualification specified above applicants are expected to posses the
following:
· Capacity to work under pressure and meet deadlines.
· Excellent interpersonal and communication skill.
4.1.4 REMUNERATION:
· Attractive salary will be offered according to Tea Board salary scales.
5.0 NATIONAL COLLEGE OF TOURISM
National College of Tourism (NCT) was launched as an Executive Agency under the
Ministry of Natural Resources and Tourism on January 24, 2003 in accordance with
Executive Agency Act No. 30 of 1997. NCT is responsible for providing high quality
training in hospitality and tourism industry with a view of improving service standards
and enhance skills in order to meet customers’ expectations. Therefore, is looking for
open minded, creative and competent qualified candidates to work in a dynamic
organisation. The College invites and encourages applications for the following
positions:
5.1 DIRECTOR OF PLANNING, FINANCE AND ADMINISTRATION
5.1.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Masters Degree either in Business Administration/Finance and Accounting or
Economics and holder of CPA, ACCA or equivalent and must be registered by
the NBAA.
· Be eligible for registration as a technical teacher.
· Applicant should possess at least five (5) years experience in a senior
managerial position in any reputable academic institution.
· Computer literacy shall be an added advantages
5.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Responsible for the overall activities of the College’s Planning, Finance and
Administration;
· Formulates accounting policies and procedures and other relevant policies
· Supervise and maintain acceptable standards of discipline of staff accordingly;
· Coordinates policy and planning issues at the College.
· Be the recorder to the Advisory Board;
· Be responsible to the CEO for the general administration and personnel
management of the College;
· Advises the CEO in all administrative, legal, personnel and financial matters;
· Be responsible for formulation of accounting policies and procedures and other
relevant policies of the College;
· Be responsible for preparation of Plan and budgets of the College; and
· Be responsible for preparation of Annual Financial Reports and submission of
audited accounts to relevant organs.
5.1.3 REMUNERATION:
· Attractive salary will be offered according to National College of Tourism
5.2 TUTORS GRADE II (TRAVEL & TOURISM)- 2 POSTS
5.2.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIANCE
· Bachelor Degree or Advanced Diploma in Hotel Management / travel and tourism
from recognized institution.
· Teaching Methodology and computer literacy will be added advantages.
· Applicants should have at least two years experience from reputable
organization.
5.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Prepare scheme of work, lesson plan and notes
· Provide theory and practical training in the relevant subject areas
· Conducts and supports research and consultancy works;
· Assess learners needs and supervise daily activities of students
5.2.3 REMUNERATION
· Attractive salary will be offered according to National College of Tourism
5.3 TUTOR GRADE II (FRENCH LANGUAGE) – 1 POST
5.3.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIANCE
· Bachelor degree in French Language from recognized higher learning institution
· Computer literacy and good command of English
· Good interpersonal skills and communications skills
· Teaching Methodology and computer literacy will be added advantages.
· Applicants should have at least two years experience from reputable
organization.
5.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Prepare scheme of work, lesson plan and notes
· Provide theory and practical training in the relevant subject areas
· Conducts and supports research and consultancy works;
· Assess learners needs and supervise daily activities of students
5.3.3 REMUNERATION
· Attractive salary will be offered according to National College of Tourism
5.4 SUPPLIES OFFICER GRADE II – 2 POSTS
5.4.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Bachelor Degree or Advanced Diploma in Procurement and Logistics
Management from any recognized higher learning Institution;
· Working experience of at least three years in the same field, and
· Computer literacy and good command in English language.
5.4.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· To undertake order trend analysis to establish purchase plans in order to
minimize capital investment cost on inventory;
· To maintain proper store records for receipt storage and issuance of imported or
locally procured stock items;
· To process documents related to Clearing and Forwarding;
· To receive and issue materials in accordance with laid down procedures;
· To ensure that materials are stocked properly, tidily and safety;
· Provides support in placing orders for goods requested by user departments,
· Inspects goods supplied to ascertain conformity to approved standards
specifications and quality,
· Follows up overdue orders,
· Prepares monthly, quarterly, mid-year and annual stock report,
· Clears goods imported by the College,
· Perform any other related duties as may be assigned by supervisor.
5.4.3 REMUNERATION:
· Attractive salary will be offered according to National College of Tourism
5.5 OFFICE SECRETARY GRADE II – 1 POST
5.5.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Certificate of Secondary Education Examination (CSEE)/ Advanced Certificate of
Secondary Education Examination (ACSEE) or equivalent with passes in English
and Kiswahili; Diploma in Secretarial course at a recognized institution with a
typing speed of 50 w.p.m; manuscript and tabulation stage III, Secretarial duties
and office practice stage II, English or Kiswahili shorthand speed of 80 w.p.m.;
computer operating certificate in Ms-(Office) Windows Platform.
· Good command in English language.
· Working experience of at least 2 years
5.5.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Type both open and confidential letters/matters.
· Maintain a diary of appointments for the executives, advising them of available
time and reminding them of appointments as requested.
· Receive all visitors with courtesy and decorum, ascertain the nature of the
visitor’s business and relay information to his/her officer.
· Answer telephone calls and intercom, giving information to callers or routing calls
to appropriate officials.
· File minutes, correspondence and other documents.
· Assumes responsibility for ensuring that there is adequate efficiency in day-today
operation of office functions e.g. supply of stationery, cleanliness, decorum,
dispatch and receipt of mail.
· Perform other duties as may be assigned.
5.5.3 REMUNERATION:
· Attractive salary will be offered according to National College of Tourism
6.0 THE COMMISSION FOR MEDIATION AND ARBITRATION
(CMA)
The Commission for Mediation and Arbitration (CMA) is an independent Government
Institution, established under Section 12 of the Labor Institutions Act No. 7 of 2004
(LIA No. 7 of 2004).
6.1 MEDIATOR II – 28 POSTS – RE- ADVERTISED
6.1.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Bachelor Degree in Law, with accomplishment of internship or law school of
Tanzania. Or
· Holders of Bachelor Degree in Economics, Social Sciences (Sociology, Human
Resources and Public Administration) or Advance Diploma in Labor Studies, with
Post Graduate Diploma in Law Mediation and Arbitration from a recognized
Academic Institution.
· Exposure to labor relations and dispute resolution will be an added advantage.
· Should have good discipline, healthy and ready to work anywhere in Tanzania
Mainland.
6.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Conduct mediation of labor disputes referred to the commission.
· Prepare progressive reports on the assigned duties and provide feedback to
management.
· Perform any other duties related to the above, assigned by supervisors.
6.1.3 PERSONAL ATTRIBUTES
· Ability to mediate conflict
6.1.4 REMUNERATION
· Remuneration will be according to the Government salary scale TGS. E and
other terms and conditions of Public Service
6.2 ARBITRATOR II – 26 POSTS – RE- ADVERTISED
6.2.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
· Bachelor Degree in Law, with accomplishment of internship or law school of
Tanzania. Or
· Holders of Bachelor Degree in Economics, Social Sciences (Sociology, Human
Resources and Public Administration) or Advanced Diploma in Labor Studies,
with Post Graduate Diploma in Law Mediation and Arbitration from a recognized
Academic Institution.
· Exposure to labor relations and dispute resolution will be an added advantage.
· Should have good discipline, healthy and ready to work anywhere in Tanzania
Mainland.
6.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Conduct arbitration disputes referred to the Commission and make awards
· Prepare progressive reports on the assigned duties and provide feedback to the
management.
· Perform any other duties related to the above, assigned by supervisors.
6.2.3 PERSONAL ATTRIBUTES
· Ability to make fair decision
· Ability to handle the most complex cases from a legal and industrial Relations
perspective.
· Ability to comply with code of Ethics/Conduct.
6.2.4 REMUNERATION
· Remuneration will be according to the Government Salary Scale TGS. E and
other forms and conditions of Public Service
7.0 ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS
7.1 STATE ATTORNEY II (183 POSTS)
7.1.1 DUTY STATION: Arusha (5) Tanga (11) Bukoba(5),Tabora(4), Dar es salaam
(30) Sumbawanga (5), Dodoma (6), Iringa (5), Mbeya (8), Singida (4), Moshi (9),
Mwanza (14), Mtwara (5), Musoma (11), Morogoro (3), Pwani (2), Kigoma (4),
Manyara (4), Njombe (10), Geita (10), Katavi (4), Simiyu (4), Temeke (5),
Monduli (2), Lindi (3)
7.1.2 REPORTS TO: State Attorney In-charge of the Region or District as the case may be.
7.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:
· Bachelor degree in Laws from recognized Institution.
· Must have completed and passed the Internship or externship programme
supervised by the Attorney General’s Chambers or Legal Practical training
conducted by the Law School of Tanzania.
· Fluent in English & Kiswahili Languages.
7.1.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Provide legal opinion in respect of simple criminal cases under the Supervision of
State Attorney In-charge,
· Conduct prosecutions of cases in District courts, Resident Magistrate and the
High Courts,
· Handle appeals in the High Court,
· Provide Legal opinion/advice to the government on legal issues or matters under
the supervision of State Attorney In-charge,
· Conduct legal research on various Legal issues or matters, and
· Advise the government on any issues or matter of a civil nature
· Represent the Government in courts of law and tribunal in any suit or matter to
which the Government is a party or has interest and.
· Perform any other official duties as may be assigned by a State Attorney Incharge.
7.1.5 REMUNERATION
· According to Tanzania Government Salary Scale AGCS 3.
7.2 PERSONAL SECRETARY III (40 POSTS):
7.2.1 DUTY STATION: Dar es salaam (2), Arusha, (2), Tanga (2), Bukoba (1),
Tabora (1), Sumbawanga (1), Iringa (1), Songea (1), Lindi (1), Shinyanga
(2), Mbeya (1), Moshi (1), Mwanza (14) Musoma (1), Morogoro (2), Pwani
(2), Kigoma (1), Geita (1), Katavi (1), Simiyu (1), Temeke (1)
7.2.2 REPORTS TO: Regional or District state Attorney In-charge as the case
may be.
7.2.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
· certificate of Secondary Education (form IV) who has attended and successfully
passed Secretarial course from recognized Institutions,
· Typing Stage III with English and Kiswahili shorthand of 80 words per minute;
· Computer Literate in MS Windows, Internet and E-mail, Microsoft Office, MS
Excel, Desk publisher from a college accredited by the Government.
· Good Customer care skills,
· Fluent in English and Kiswahili languages.
7.2.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Perform routine typing duties,
· Receive, interview and direct office visitors,
· Keep safe custody of Government records, events, projects and dates for
meetings,
· Receive and send telephone messages,
· Keep diary and appointments for the supervisors,
· Arrange and keep office files and receive letters,
· Make correspondence of routine matters, and
· Perform any other official duties as may be assigned by the supervisor.
7.2.5 REMUNERATION: According to Tanzania Government Salary Scale –
TGS B
7.3 OFFICE ASSISTANT (36 POSTS)
7.3.1 DUTY STATION: Headquarters (5), Dar es salaam (5), Arusha (1),
Sumbawanga (2),Iringa (1) Songea (1), Lindi (2), Shinyanga (2), Singida
(1), Mwanza (1), Musoma (2), Morogoro (2), Pwani (1), Kigoma (2),
Manyara (1) Geita (2), Katavi (2), Simiyu (2), Temeke (1)
7.3.2 REPORTS TO: State Attorney In-charge of the Region or District as the
case may be.
7.3.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCES:
· Certificate of Secondary Education (Form IV) with passes in English,
Mathematics and Kiswahili subjects.
· Good interpersonal communication skills in both English and Kiswahili.
7.3.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Keep the office premises, buildings, and other facilities clean,
· Dispatch messages and mail from one place to another within or outside the
premises and prepare tea for staff,
· Ensure that the office properties and facilities are in order and safe,
· Ensure that gates, doors and windows of the office premises remain closed after
working hours,
· Ensure cleanliness and proper custody of office properties, and
· Perform any other official duties as may be assigned by the supervisor.
7.3.5 REMUNERATION:
· According to Tanzania Government Salary Scale – TGOS A.
7.4 SECURITY GUARD (26 POSTS):
7.4.1 DUTY STATION: Headquarters (1), Tanga (2), Bukoba (2), Tabora (2),
Dar es salaam (2), Dodoma (1), Mbeya (1) Moshi (1), Mwanza (1), Mtwara
(1), Musoma (1) Morogoro (1), Pwani (1), Kigoma (1), Manyara (1),
Njombe (1), Geita (1), Katavi (2), Simiyu (1), Temeke (1), Monduli (1).
7.4.2 REPORTS TO: Regional or District State Attorney In-charge as the case
may be.
7.4.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:
· Certificate of Secondary Education Form IV with training in para militia, police or
National Service (JKT).
7.4.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Secure guard Government premises (property and buildings),
· Maintain security of the office at all times,
· Make sure all visitors have gate pass,
· Give suggestions on how to improve security services at the place of work;
· Perform any other official duties as may be assigned by the Supervisor.
7.4.5 REMUNERATION:
· According to Tanzania Government Salary Scale – TGOS A
7.5 RECEPTIONIST (14 POSTS):
7.5.1 DUTY STATION: Headquarters (4) Arusha (1), Dar es salaam (4),
Dodoma (1), Shinyanga (1), Mwanza (1), Pwani (1), Geita (1).
7.5.2 REPORTS TO: State Attorney In-charge of the Region or District as the
case may be.
7.5.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
· Certificate of Secondary Education (Form IV) with passes in English,
Mathematics and Swahili subjects.
· Good interpersonal communication skills in both English and Kiswahili.
7.5.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Receive, assist and direct visitors accordingly,
· Provide telephone services, and
· Perform any other official duties as may be assigned by the Supervisor.
7.5.5 REMUNERATION:
· According to Tanzania Government Salary Scales – TGS B.
7.6 TRANSPORT OFFICER II (2 POSTS)
7.6.1 DUTY STATION: Dar Es Salaam
7.6.2 REPORTS TO: Director of Administration and Human Resource
Management
7.6.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
· Bachelor Degree/Advanced Diploma in Transportation Engineering, Economics,
Sociology or Statistics from the recognized institutions.
7.6.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Prepare transport schedules,
· Prepare Budget for Transport operations,
· Liaise with service providers for vehicle maintenance,
· Advise on transport requirements,
· Ensure proper maintenance of Attorney General’s Chambers vehicles,
· Evaluate Drivers performance in their daily operations,
· Administer use of Log books, and
· Perform any other official duties as may be assigned by the Supervisor.
7.6.5 REMUNERATION:
· According to Tanzania Government Salary Scale – TGS D.
7.7 LAW SECRETARY (46 POSTS):
7.7.1 DUTY STATION: Headquarter (5), Arusha (1), Tanga (2), Bukoba (2),
Tabora (1), Dar es Salaam (2), Sumbawanga (2), Dodoma (1), Iringa (1),
Lindi (2), Shinyanga (4), Mbeya (1) Singida (2) Moshi (1) Mwanza (1),
Mtwara (2) Musoma (3), Morogoro (1), Pwani (1), Kigoma (2), Manyara (1),
Geita (2), Katavi (2), Simiyu (2), Temeke (2).
7.7.2 REPORTS TO: State Attorney In-charge of the Region or District as the
case may be.
7.7.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
· Advanced Certificate of Secondary Education (Form VI) who has acquired
a Diploma in Law from a recognized Institution.
· Computer literate.
7.7.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Receive, register and file incoming mails,
· Dispatch letters and files,
· Receive, register and file letters related to legal issues or matters,
· Receive and retrieve Police case files, Case documents, open chamber briefs
and present to the State Attorney In-Charge,
· Keep safe custody of Government records, case files, briefs and all information
relating to the post,
· Receive Court records from the Court of Law, register, open chamber briefs and
present them to the State Attorney In – Charge,
· Receive, take on charge and keep Law periodicals, Government Gazette and
Government Notices,
· Receive, register and present to State Attorney In-Charge the copies of
Judgments and Ruling delivered by Courts of Law for reference purposes,
· Keep and maintain registers,
· Make the overall supervision of the available records at the District, Regional or
Offices of the Attorney General’s Chambers, and
· Perform any other official duties as may be assigned by a State Attorney Incharge.
7.7.5 REMUNERATION:
· According to Tanzania Government Salary Scales -AGCS 1.4.
7.8 COMPUTER SYSTEM ANALYST II (8 POSTS)
7.8.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
7.8.2 REPORTS TO: Head of ICT
7.8.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
· Bachelor of Science in Computer Science from Government recognized
Institutions
7.8.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Facilitate and advise an IT networking,
· Maintain IT infrastructure and software packages,
· Support and troubleshoot computer system networking and LAN system and
resolves problem,
· Maintain security user accounts and ensure proper level of user access, and
· Perform any other official duties as may be assigned by the supervisor
7.8.5 REMUNERATION: According to Tanzania Government Salary Scale –
TGS D.
7.9 LIBRARIAN ASSISTANTS II (2 POSTS)
7.9.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
7.9.2 REPORTS TO: Head of Library Services
7.9.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
· Certificate of Secondary Education (form IV) who has attended successfully
passed National Library Assistant Certificate course from Board of Library
Services or Equivalent.
7.9.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Maintain register for all reference materials,
· Register library users,
· Prepare the law library in conformity with worldwide standards,
· Arrange books in library, and
· Perform any other official duties as may be assigned by the supervisor
7.9.5 REMUNERATION:
· According to Tanzania Government Salary Scale – TGS B.
8.0 MINISTRY OF FINANCE
The government has been implementing the Public Financial Management Reform
Program (PFMRP) since 1998 with the objective of enhancing Public Financial
Management, Transparency and Accountability. PFMRP is implemented in line with
other on-going reform programmes in the Public Sector.
8.1 PROCUREMENT SPECIALIST – 1 POST
8.1.1 REPORT TO: PROGRAMME COORDINATOR
8.1.2 PURPOSE AND SCOPE OF THE JOB
· Facilitate procurement activities to obtain value for money;
· Ensure all procurement activities under the programme comply with the MoU,
and Public Procurement Act No. 7 of 2011 and its Regulations; and
· Advise on technical issues relating to procurement.
8.1.3 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Masters Degree in either Procurement and Supply Chain Management,
Engineering, Business Administration, Finance or Economics;
· Must be registered with Procurement and Supplies Professional and Technician
Board (PSPTB) as Authorized Procurement and Supplies Professional;
· Experience in using Medium Term Expenditure Framework (MTEF) as a tool for
Government planning, budgeting and reporting;
· Experience in Public Procurement
· Should have experience with donor funded projects/programmes; and
· Experience of at least 7 to 10 years in procurement management.
8.1.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Preparation of Annual Procurement Plans (APP) under the programme;
· Monitor implementation of Annual Procurement Plans and prepare periodic
reports as well as update the procurement plan on a regular basis;
· Facilitate donor fund procurement processes and procedures;
· Provide expertise to Procuring Entities (PEs) on implementing their plans and
budgets;
· Ensure value for money in all procurement under the programme;
· Coordinate and undertake capacity building in preparation of procurement plans,
Terms of References (ToRs), Bidding/Tendering documents, evaluation of
Bids/proposals, negotiation skills and contracts management;
· Prepare, maintain and disseminate to stakeholders a list of procurement
requiring;“no objection” for all procurement under the programme;
· Review ToRs and technical specifications for procuring goods and services
submitted by PEs for “no objection”;
· Make follow-ups on procurement processes and contract management and
provide technical advice to PEs;
· Prepare periodic procurement execution reports under the programme; and point
out challenges and provide recommendations how to solve them;
· Perform any other duties as may be directed by the Programme Coordinator.
8.1.5 KEY ATTRIBUTES
· Good interpersonal skills;
· Fluent spoken and written English and Kiswahili languages;
· Ability to work in a team;
· Ability to work independently with minimum supervision;
· Analytical skills; and
· Results-oriented and self motivated,
8.1.6 TENURE: CONTRACT (2 YEARS RENEWABLE)
8.1.7 REMUNERATION: Salary payable in Tshs.
9.0 TANZANIA FOOD AND NUTRITION CENTRE – TFNC
Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC) is a Government Institution under the
Ministry of Health and Social Welfare. The Centre is responsible for spreading nutrition
activities in the country with the objectives of controlling and reducing all forms of
malnutrition.
9.1 DIRECTOR OF NUTRITION POLICY AND PLANNING (PRSS 14)
9.1.1 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
Post Graduate Degree in Economics/Agricultural Economics/Statistics. He/she should
have work experience of not less than eight (8) years in planning of which the last five
(5) should be in Senior Managerial Position. Training in management is an added
advantage
9.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Responsible to the managing director on matters relating to nutrition policy and
plans
· General administration and supervision of staff under his/her directorate
· Co-ordinate monitoring and evaluation of the centre’s programme and project
· Undertake research relating to nutrition policy and planning
· Co-ordinate the center’s for plans and budget preparation
· Advocate the national nutrition policy and national plan of action on nutrition in
collaboration with relevant sectors
· Co-ordinate the nutrition management information system at the centre
· Provide consultancy services in field of competence
· Perform any other duties assigned by the managing director
·
9.1.3 REMUNERATION:
· According to Institution Salary Scale
10.0 KILIMANJARO CHRISTIAN MEDICAL CENTRE (KCMC)
Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) is located in the foothills of the snow
capped, Mount Kilimanjaro, Tanzania. It was opened in March 1971 by the Good
Samaritan Foundation, who planned and raised large funds to build and equip it.
One of the original reasons for establishing KCMC was to be a national teaching centre.
Since 1971, training has grown in size, and in 1997, Kilimanjaro Christian Medical
College was opened. KCM College is a constituent college of Tumaini University, along
with Iringa University College and Makumira University College.
As a Christian institution, KCMC is committed to proclaim Christ through healing,
teaching and research. It strives to combine professional excellence with a spirit of
compassion.
KCMC is hereby inviting application from suitably Tanzanians to fill the following vacant
post
10.1 ASSISTANT MEDICAL OFFICER II – 1 POSITION
10.1.1 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
· Advanced Diploma in Clinical Medicine or its equivalent from any recognized
Institution with a valid licence to practice from the Medical Council of Tanganyika
· Two (2) years of working experience
10.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Identifying patient problems and providing treatment and prevention services to
mother and Child.
· Attending emergency and normal surgery.
· Planning, implementing and evaluating health services in the department.
· Planning and implementing different strategies to overcome natural calamities
and other emergencies.
· Performing different research activities to improve health services.
· Performing any other duties as assigned by his/her Superior.
·
10.1.3 REMUNERATION
· Attractive remuneration package in accordance with the Institution’s salary
scale TGHS
11.0 CASHEWNUT BOARD OF TANZANIA
The Cashewnut Board of Tanzania is a body corporate established by an Act of
Parliament No.18 of 2009 as amended by Finance Act 2010. Under section 5(1) The
Body shall carry out regulatory functions and other activities necessary, advantageous
or proper for the benefit of the Cashew nut Industry.
11.1 DIRECTOR OF FINANCE AND ADMINISTRATIO-RE-ADVATISED
11.1.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCES:
· Master’s Degree in Business Administration (MBA), Accountancy option will have
an added advantage.
· Must Possess of CPA (T), ACCA; ACA or its equivalent
· Should be registered with NBAA as authorized Accountant/Auditor
· Should have at least 11 years working experience, 5 of which must be in senior
managerial position from a reputable Organization
· High probity and integrity
· Vision proactive
· Innovative
· Managerial and organizational skills
· Fluency in both written and spoken Kiswahili and English
· Customer focus
· Knowledge of the Code of Ethics and conduct of the public service
· Computer literate
11.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
· Advise the Director General on matters pertaining to Planning, administration of
Finance, Human and physical resources of the Board;
· Develop and sustain a Sound Accounting, Management and Financial
Information System and Policy.
· Manage Tax affairs of the Board so as to ensure that all Taxes are paid on time
to avoid penalties.
· Prepare periodic financial analysis and manage the Working Capital of the Board
to ensure that the Board does not run into financial difficulties.
· Plan for long term financial requirements of the Board and identify potential
sources of finance.
· Ensure that Final Accounts of the Board is prepared and submitted to the
External Auditors for audit through managing audit process and coordination of
annual audit.
· Make close liaison with the Government, Financial institutions and others (NGOs,
Donor Community) to win their support in financing programs of the Board
through utilizing available opportunities.
· Coordinate the preparation and compilation of the annual budget of the Board;
· Direct and supervise the preparation of periodical financial reports and ensures
that they are submitted to the appropriate authorities as per regulations;
· Enhance efficient use of the Board’s revenue for the purchase and provision of
services and supplies;
· Make follow up the availability of funds from respective organs and managing
expenditure budget for the Board and for each department;
· Enhance timely auditing of the Boards’ financial statements;
· Formulate and interpret policy matters related to workers social services,
manpower development, wages and salaries, benefits and other employees’ staff
welfare;
· Establish human resources and skills needed at all levels of
departments/sections;
· Performs any other duties as may be assigned by the Director General.
·
11.1.3 TERMS OF EMPLOYMENT:
· Permanent and Pensionable
11.1.4 REMUNARATION:
· Attractive and Negotiable
12.0 NATIONAL ENVIRONMENT MANAGEMENT COUNCIL (NEMC)
The national environment council (NEMC) is a Public Institution under the Vice
Presidents Office. It is established by Atc of Parliament No 20 of 2004 to regulate
environmental management activities and related matters.
In order to carry out its functions effectively and thereby meet its objectives, it need
dynamic and creative Tanzania citizens who are performance driven and therefore
invites suitable qualified persons to fill the following vacant positions
12.1 ENVIROMENTAL MANAGEMENT OFFICER-ENGINEER-1 POST
12.1.1 QUALIFIECATIONS
· Bachelor Degree in Environmental Engineering
12.2 ENVIROMENTAL MANAGEMENT OFFICER-SCIENCE-1 POST
12.2.1 QUALIFIECATIONS
· Bachelor Degree in Environmental Science
12.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
· Carry out environmental planning, reviews, monitoring and routine inspections
· Make follow-up and submit reports on the accomplished activities and
programmes
· Assist in developing and execution of programmes and activities
· Any other duties as may be assigned by the respective head of department
12.2.3 REMUNERATION
· Commensurate with qualifications and experience but within NEMGSS 2 i.e
Tshs. 850,000/-Tshs. 970,000/- per month
12.2.4 DUTY STATION
· Mbeya and Dar es salaam
X.M. DAUDI
Secretary
Public Service Recruitment Secretariat

1
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
OFISI YA RAIS
SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA
Kumb. Na EA.7/96/01/G/27 1 Julai, 2014
TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI
Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa
mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa
na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo
hiki, pamoja na kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi
zinazotokea katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma).
Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya
Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi za kazi 100 kwa ajili ya Mdhibiti na
Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali.
NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
iv. Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe juu ya bahasha, kutozingatiwa hili
kutasababisha maombi ya kazi kuwa batili.
v. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
watatu wa kuaminika.
vi. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya
kidato cha nne na kidato cha sita kwawale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya
2
kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho
hivyo vibanwe sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka kupotea.
– Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
– Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
– Computer Certificate
– Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
– Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.
vii. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za
kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS)
HAVITAKUBALIWA.
viii. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na
kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU na NECTA).
ix. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba
isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
x. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko
katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo
yaliyo katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
xi. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za
kisheria.
xii. Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 15 Julai, 2014
xiii. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira
HAURUHUSIWI.
xiv. Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe
kupitia posta kwa anuani ifuatayo.
Katibu, AU Secretary,
Sekretariati ya Ajira katika Public Service Recruitment
Utumishi wa Umma, Secretariat,
SLP.63100, P.O.Box 63100
Dar es Salaam. Dar es Salaam.
1.0 MKAGUZI WA HESABU DARAJA LA II (AUDITOR GRADE II) – NAFASI 100
1.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kukagua nyaraka za matumizi, maendeleo, amana, wakala, mfuko, miradi
maalum na mapato ya Serikali.
· Kushiriki kuandaa na kusimamia utekelezaji wa mpango wa kazi za ukaguzi wa
kila mwaka.
3
· Kushiriki kufanya tathmini ya mpango wa kazi na kupendekeza mabadiliko
inapobidi kulingana na tathmini ya taarifa ya utekelezaji ya mpango wa kazi.
· Kuhakikisha kuwa hoja na barua za ukaguzi zinatolewa na kushughulikiwa kwa
wakati unaotakiwa.
· Kushiriki kutayarisha na kutekeleza mpango wa ukaguzi (Audit Programme).
· Kushiriki kupanga na kuratibu mpango wa kazi za ukaguzi.
· Kutayarisha hoja na barua za ukaguzi.
· Kutunza daftari za kumbukumbu mbalimbali za hesabu katika kituo chake kwa
maelekezo ya kiongozi wake mahali pa kazi.
1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Shahada ya Biashara/Sanaa yenye mwelekeo wa uhasibu au
Stashahada ya juu ya Uhasibu (advanced Diploma in Accounting) kutoka vyuo
au taasisi yoyote inayotambuliwa na Serikali.
· Wenye uzoefu wa kazi za ukaguzi wa hesabu kwa muda usiopungua mwaka
mmoja (1) watafikiriwa kwanza.
1.3 MSHAHARA
· Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS D Kwa
mwezi.
X.M. DAUDI
Katibu
Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post Serikali Yatangaza Ajira 1,324 Nafasi Mbalimbali appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/serikali-yatangaza-ajira-1324-nafasi-mbalimbali/feed/ 0
VACANCIES ANNOUNCEMENT http://www.thehabari.com/vacancies-announcement/ http://www.thehabari.com/vacancies-announcement/#comments Wed, 30 Apr 2014 14:22:15 +0000 http://www.thehabari.com/?p=46051 Tangazo la Kazi, April 22 Jiunge nasi kwenye social media Facebook Instagram ...

The post VACANCIES ANNOUNCEMENT appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
VACANCIES ANNOUNCEMENT

VACANCIES ANNOUNCEMENT


Tangazo la Kazi, April 22

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post VACANCIES ANNOUNCEMENT appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/vacancies-announcement/feed/ 0
TANGAZO LA NAFASI ZA MAFUNZO YA UALIMU NGAZI YA CHETI DARAJA ‘A’ NA STASHAHADA KWA MWAKA WA MASOMO 2013/2014 http://www.thehabari.com/tangazo-la-nafasi-za-mafunzo-ya-ualimu-ngazi-ya-cheti-daraja-a-na-stashahada-kwa-mwaka-wa-masomo-20132014/ http://www.thehabari.com/tangazo-la-nafasi-za-mafunzo-ya-ualimu-ngazi-ya-cheti-daraja-a-na-stashahada-kwa-mwaka-wa-masomo-20132014/#comments Sat, 15 Mar 2014 12:54:27 +0000 http://www.thehabari.com/?p=43960 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI ...

The post TANGAZO LA NAFASI ZA MAFUNZO YA UALIMU NGAZI YA CHETI DARAJA ‘A’ NA STASHAHADA KWA MWAKA WA MASOMO 2013/2014 appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
TANGAZO LA NAFASI ZA MAFUNZO YA UALIMU NGAZI YA CHETI DARAJA ‘A’ NA STASHAHADA KWA MWAKA WA MASOMO 2013/2014

TANGAZO LA NAFASI ZA MAFUNZO YA UALIMU NGAZI YA CHETI DARAJA ‘A’ NA STASHAHADA KWA MWAKA WA MASOMO 2013/2014


JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI

Simu: 022-2110146/2110150/2211679, Faksi: 022-2113271 Tovuti: www.moe.go.tz

TANGAZO LA NAFASI ZA MAFUNZO YA UALIMU NGAZI YA CHETI DARAJA ‘A’ NA STASHAHADA KWA MWAKA WA MASOMO 2013/2014

Katibu Mkuu, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi anatangaza nafasi za Mafunzo ya Ualimu ngazi yaCheti na Stashahada kwa mwaka wa masomo 2013/2014 kama ifuatavyo:
A: MAFUNZO YA UALIMU TARAJALI NGAZI YA CHETI DARAJA ‘A’: MUDA MIAKA 2
UALIMU: KAWAIDA
– Mwombaji awe amehitimu Kidato cha IV kati ya mwaka 2008 na 2012 na kufaulu kwa kiwango
kisichopungua daraja la IV alama 27 katika Mtihani uliofanyika katika kikao kimoja Au
-Awe na ufaulu kwa kiwango cha alama C katika masomo manne tofauti katika Mtihani wa Kidato cha
IV ulioyofanyika katika vikao zaidi ya kimoja.
-Kipaumbele kitatolewa kwa waliofaulu masomo ya ‘Mathematics’, ‘Biology’, ‘Physics’, ‘Chemistry’,
‘English’ na Kiswahili;
-Mwombaji aliyehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2008 na 2012 hiyo ni sifa ya nyongeza.
UALIMU: MICHEZO
– Mwombaji awe amehitimu Kidato cha IV kati ya mwaka 2008 na 2012 na kufaulu Kidato cha IV kwa
kiwango kisichopungua daraja la IV alama 27 kwa Mtihani uliofanyika katika kikao kimoja.
-Kipaumbele kitatolewa kwa waliofaulu masomo ya ‘Mathematics’, ‘Biology’, ‘Physics’, ‘Chemistry’,
‘English’ na Kiswahili;
-Mwombaji aliyehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2008 na 2012 na mwenye uzoefu katika kufundisha
michezo (uthibitisho uambatishwe) ni sifa ya nyongeza.
UALIMU: ELIMU YA AWALI
-Mwombaji awe amehitimu Kidato cha IV kati ya mwaka 2008 na 2012 na kufaulu Kidato cha IV kwa
kiwango kisichopungua daraja la IV alama 27 kwa Mtihani uliofanyika katika kikao kimoja; na
-Mwombaji aliyehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2008 na 2012 ni sifa ya nyongeza.
B: MAFUNZO YA UALIMU TARAJALI NGAZI YA STASHAHADA:- MUDA MIAKA 2
UALIMU:- MASOMO YA SAYANSI, SAYANSI YA JAMII, BIASHARA NA LUGHA.

– Mwombaji awe amehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2008 na 2013 na kufaulu kwa kiwango
kisichopungua ‘Principal Pass’ moja na ‘Subsidiary’ moja.
– Awe mhitimu wa mafunzo mbalimbali katika ngazi ya NTA level 5 kutoka katika chuo chochote
kinachotambuliwa na Serikali.
1.
Tanbihi: Masomo ya ‘Economics’, ‘Basic Applied Mathematics’, ‘General Studies’, ‘Islamic
Knowledge’ na ‘Divinity’ hayatatumika kama kigezo cha kumchagua au kumdahili mwombaji.
2
UALIMU: MICHEZO, MUZIKI, SANAA ZA UFUNDI NA SANAA ZA MAONESHO.
– Mwombaji awe amehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2008 na 2013 kwa kiwango kisichopungua
‘Principal Pass’ moja na ‘Subsidiary’ moja kwa kuzingatia masomo yafuatayo kwa kila kozi:-
Sanaa za Ufundi: masomo ya ‘Fine Art’ pamoja na ufaulu wa Kidato cha IV masomo ya ‘Biology,
History, Physics, English, na Civil Engineering’
Sanaa za Maonesho: masomo ya ‘Thearte Arts’ pamoja na ufaulu wa Kidato cha IV masomo ya
‘Literature in English, Kiswahili, Geography na History;
Muziki: masomo ya ‘Music’ pamoja na ufaulu wa Kidato cha IV masomo ya ‘English, Kiswahili,
Music, Physics, Geography na History’; na
Elimu kwa Michezo: masomo ya ‘Physical Education’ pamoja na ufaulu wa Kidato cha IV masomo
ya Biology, Chemistry, Physics, English’ na Kiswahili.
UALIMU: UFUNDI
– Mwombaji awe amehitimu mafunzo ya FTC kati ya mwaka 2008 na 2013 kutoka vyuo vya Ufundi
Au awe amehitimu mafunzo ya ufundi katika ngazi ya NTA level 6 kutoka chuo chochote cha Ufundi
kinachotambulika na Serikali.
UALIMU: KILIMO
– Mwombaji awe amehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2008 na 2013 kwa kiwango kisichopungua
“Principal Pass” moja na “Subsidiary” moja katika somo la ‘Agricultural Science’ na ‘Biology’
Au ‘Chemistry’.
UALIMU: SAYANSI KIMU
– Mwombaji awe amehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2008 na 2013 na kufaulu kwa kiwango
kisichopungua ‘Principal Pass’ moja na ‘Subsidiary’ moja katika masomo ya ‘Biology’,
‘Chemistry’ na ‘Nutrition’.
C: MAFUNZO YA UALIMU KAZINI NGAZI YA STASHAHADA: MUDA MIAKA 2
UALIMU: MASOMO YA SAYANSI, SAYANSI YA JAMII, BIASHARA NA LUGHA.

– Mwombaji awe mwalimu wa Daraja A aliyethitimu Kidato cha VI na kufaulu kwa kiwango
kisichopungua “Principal Pass” moja na “Subsidiary” moja; na awe na uzoefu wa kufanya kazi
kwa muda wa usiopungua miaka miwili (02)
Tanbihi: Masomo ya ‘Economics’, ‘Basic Applied Mathematics’, ‘General Studies’, ‘Islamic
Knowledge’ na ‘Divinity’ hayatatumika kama kigezo cha kumchagua au kumdahili mwombaji, na
UALIMU: ELIMU MAALUM
(i) Mwombaji awe mwalimu mwenye Stashahada ya Ualimu fani ya Sayansi; Au Sayansi ya Jamii na
uzoefu kazini usiopungua miaka miwili (02); na
(ii) Awe mwalimu wa Daraja A aliyethitimu Kidato cha VI na kufaulu kwa kiwango kisichopungua
“Principal Pass” moja na “Subsidiary” moja; na awe na uzoefu kazini usiopungua miaka miwili (02)
Tanbihi: Masomo ya ‘Economics’, ‘Basic Applied Mathematics’, ‘General Studies’, ‘Islamic
Knowledge’ na ‘Divinity’ hayatatumika kama kigezo cha kumchagua au kumudahili mwombaji, na
Mwalimu anayefundisha watoto wenye mahitaji maalum [wasioona, viziwi, wenye ulemavu wa akili n.k.
(vithibitisho viambatishwe)], ni sifa ya nyongeza.
3
D: MAFUNZO YA UALIMU KAZINI NGAZI YA CHETI: MUDA MWAKA 1
UALIMU: SAYANSI KIMU

– Mwombaji awe mwalimu wa Daraja A na awe na uzoefu kazini usiopungua miaka miwili (02).
UALIMU: ELIMU MAALUM
– Mwombaji awe mwalimu wa Daraja A na awe na uzoefu kazini usiopungua miaka miwili (02)
– Awe amefaulu angalau somo moja la Sayansi katika Mtihani wa Kidato cha IV.
Tanbihi: Mwalimu anayefundisha Elimu Maalum hata kama hana mafunzo rasmi ni sifa ya nyongeza
(uthibitisho uambatishwe).
A) VIAMBATISHO
Waombaji wa mafunzo ya Ualimu watume barua za maombi yao kwa njia ya posta. Barua hiyo iwe na
anuani sahihi ya mwombaji (ya posta, au anuani ya barua pepe), pamoja na viambatisho vifuatavyo
kulingana na aina ya mafunzo:
(i) Nakala za vyeti vya ufaulu Kidato cha IV ,VI na ufundi;
(ii) Nakala za vyeti vya kuhitimu mafunzo ya ualimu ngazi ya Cheti na Stashahada (kwa waombaji
walioajiriwa); na
(iii)Barua zilizopitishwa na waajiri (kwa waombaji walioajiriwa).
B) MAELEZO MUHIMU
(i) Sifa zilizoelekezwa kwa mafunzo ya ualimu ngazi Cheti Daraja ‘A’ni kwa ajili ya waombaji wa
mafunzo ya ualimu katika vyuo vya ualimu vya Serikali na visivyo vya Serikali.
(ii) Wahitimu Kidato cha IV mwaka 2012 waliojaza nafasi ya mafunzo ya ualimu ngazi Cheti Daraja ‘A’
kwenye “Seforms” wakati wanamalizaelimu ya sekondari wanatakiwa kuomba upya mafunzo hayo
kwa njia ya barua na watachaguliwa kwa kufuata vigezo vilivyowekwa.
(iii)Sifa zilizoelekezwa kwa mafunzo ya ualimu ngazi ya Stashahada ni kwa ajili ya waombaji wote kwa
vyuo vya ualimu vya Serikali na vyuo vya ualimu visivyo vya Serikali isipokuwa mwombaji kwa vyuo
vya ualimu visivyo vya Serikali anaweza akawa amehitimu Kidato cha VI kati ya mwaka 2003 na 2013.
(iv)Waombaji wa mafunzo ya ualimu aliyeajiriwa apitishe barua ya maombi kwa mwajiri wake.
(v) Majibu kwa watakaochaguliwa kujiunga na mafunzo ya ualimu yatatolewa kwenye Tovuti ya Wizara ya
Elimu na Mafunzo ya Ufundi: www.moe.go.tz, na OWM-TAMISEMI: www.pmoralg.go.tz;
(vi)Waombaji watakaochaguliwa watatumiwa barua za kujiunga na mafunzo na Wakuu wa Vyuo ambako
watakuwa wamepangwa kupitia anuani zao sahihi.
(vii) Tangazo hili lipo pia katika tovuti ya Wizara: www.moe.go.tz, OWM-TAMISEMI:
www.pmoralg.go.tz, kwenye ofisi za Makatibu Tawala (M) na vyuo vya ualimu.
Tanbihi: Kwa waombaji walio Dar es Salaam wanaweza kufika Wizarani na kutumbukiza barua za maombi
kwenye sanduku lililowekwa mapokezi. Tafadhali barua zote za maombi zitumbukizwe kwenye sanduku la
maombi na si vinginevyo.
MWISHO WA KUPOKEA BARUA ZA MAOMBI NI TAREHE 10 Mei, 2013.
Maombi yatumwe kwa:
KATIBU MKUU,
WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI,

S.L.P. 9121,
DAR ES SALAAM (Aione: Mkurugenzi, Idara ya Elimu yaUalimu)

CHANZO: http://www.moe.go.tz/

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post TANGAZO LA NAFASI ZA MAFUNZO YA UALIMU NGAZI YA CHETI DARAJA ‘A’ NA STASHAHADA KWA MWAKA WA MASOMO 2013/2014 appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/tangazo-la-nafasi-za-mafunzo-ya-ualimu-ngazi-ya-cheti-daraja-a-na-stashahada-kwa-mwaka-wa-masomo-20132014/feed/ 0
China Scholarship Opportunities For 2014 http://www.thehabari.com/china-scholarship-opportunities-for-2014/ http://www.thehabari.com/china-scholarship-opportunities-for-2014/#comments Thu, 13 Mar 2014 21:37:34 +0000 http://www.thehabari.com/?p=43905 China Scholarship Opportunities For 2014 THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA, MINISTRY OF ...

The post China Scholarship Opportunities For 2014 appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
China Scholarship Opportunities For 2014

China Scholarship Opportunities For 2014


China Scholarship Opportunities For 2014

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA, MINISTRY OF ENERGY AND MINERALS

1.  INTRODUCTION  

Applications are invited from qualified Tanzanians to apply for postgraduate studies in the following universities in China: 

(a) China University of Geosciences – Beijing;

(b) China University of Petroleum – Beijing;

(c) China University of Geosciences – Wuhan;

(d) Liaoning Shihua University;

(e) Ocean University of China;

(f) China University of Petroleum – Huadong; and

(g) Xian Shiyou University. 

Sponsorship will be in the fields of oil and gas. The scholarships will be processed in collaboration with the Embassy of China in Tanzania and will be awarded to the best ten (10) candidates. 

2.  ELIGIBILITY

(a) Applicants must be holders of Bachelor’s degree in Earth Sciences or Engineering from recognized universities;

(b) Master’s Degree and Ph.D. applicants should not be older than 35 and 40 years respectively; and

(c) Applicants will be required to pay for a ticket to China; other costs will be paid by the Government of China.

3.  MODE OF APPLICATION

3.1      Interested applicants should write a letter of application to The Permanent Secretary of the Ministry of Energy and Minerals in which they should state their academic and practical background in the fields of gas and oil; level of studies they wish to pursue (Masters or Ph.D.); why they should be offered the scholarship; and how they will use their knowledge for the benefit of the nation.

3.2  Application for admission from China Universities can be conducted online through http://www.csc.edu.cn/laihua or http://www.campuschina.org .

3.3      All applications should be addressed to: 

Permanent Secretary,

Ministry of Energy and Minerals,

P.O. Box 2000,

Dar es Salaam.

3.4      Applications must be attached with:

a)   Two copies of application forms printed from online applications;

b)  Two original sets of Letter of Recommendation;

c)   Two photocopies of academic transcripts of the most advanced studies (notarized photocopy);

d)  Two photocopies of Diploma of the Most Advanced Studies (notarized photocopy);

e)   Two photocopies of Foreigner Physical Examination Form;

f)    Two photocopies of Blood Test Report;

g)   Two copies of Study Plan in China;

h)  Two copies of Birth Certificate;

i)    Reliable contacts: postal address and telephone numbers;

j)    A detailed Curriculum Vitae (CV);

k)  Copies of Form IV and VI National Examination Certificates; and

l)    One recent passport size photograph. 

Note:

3.5      All the above mentioned full package of application

documents should be arranged in two complete sets and use paper DIN A4.

3.6      Testimonials/ provisional results/ statements of results will not be accepted.

3.7      Applicants who are employed in the Public Service should route their applications through their respective employers; and

3.8      Any application without relevant documents shall not be considered. 

3.5. Closing Date: 20th March, 2014.

3.6. Notification: Shortlisted applicants will be notified by 10th April, 2014.

Permanent Secretary

Ministry of Energy and Minerals

754/33, Samora Avenue

P. O. Box 2000, Dar es Salaam

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post China Scholarship Opportunities For 2014 appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/china-scholarship-opportunities-for-2014/feed/ 0
Employment Opportunity From Sikika http://www.thehabari.com/employment-opportunity-from-sikika/ http://www.thehabari.com/employment-opportunity-from-sikika/#comments Fri, 07 Mar 2014 14:07:11 +0000 http://www.thehabari.com/?p=43725 The post Employment Opportunity From Sikika appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
Employment Opportunity From Sikika

Employment Opportunity From Sikika


EMPLOYMENT OPPORTUNITY – February 2014” title=”Employment Opportunity From Sikika”>www.thehabari.com/wp-content/uploads/2014/03/EMPLOYMENT-OPPORTUNITY-February-2014-.pdf”>EMPLOYMENT OPPORTUNITY – February 2014

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post Employment Opportunity From Sikika appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/employment-opportunity-from-sikika/feed/ 0
Job Opportunities at EAC Secretariat http://www.thehabari.com/job-opportunities-at-eac-secretariat/ http://www.thehabari.com/job-opportunities-at-eac-secretariat/#comments Mon, 03 Mar 2014 08:21:33 +0000 http://www.thehabari.com/?p=43528 THE Ministry of East African Cooperation (MEAC) would like to encourage qualified ...

The post Job Opportunities at EAC Secretariat appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
Job Opportunities at EAC Secretariat

Job Opportunities at EAC Secretariat

THE Ministry of East African Cooperation (MEAC) would like to encourage qualified
and eligible Tanzanians to apply for various job vacancies available at The
East African Community (EAC) Secretariat in Arusha. The following vacancies are
available:

1.     
 Director of Trade

2.     
 Director of Finance

3.     
 Principal Economist (Fiscal and Monetary
Affairs)

4.     
  Principal
Trade Officer (International Trade)

5.     
 Senior Trade Officer (Competition)

6.     
 Principal Customs Officer (Tariffs &
Valuation)

7.     
 Principal Labour & Employment Officer

8.     
 Principal Administrative Officer

9.     
 Principal Civil Aviation Officer

10. Senior
Public Relations Officer

11. Senior
Conference Officer

12. EALA:
Principal Clerk Assistant

13. EALA:
Senior Clerk Assistant

14. EALA:
Clerk Assistant

15. EALA:
Sergeant -at- ARMs

16. EACJ:
Court Administrator

17. EACJ:
Personal Assistant

18. EACJ:
Network Administrator

19. EACJ:
Court Recorder /Transcriber

Interested
candidates should submit their applications by registered mail, courier
service, e-mail or dispatch together with Curriculum Vitae, copies of both
academic and professional certificates and testimonials, names and addresses of
three referees, and day time telephone contact to:

The Secretary General

East African Community

P. O. Box 1096

Arusha – Tanzania.

Fax
No: +255 27 2504255/ +255 27 2050281

E-mail: vacancies@eachq.org

To
be received not later than Thursday 06th March 2014, 1700Hrs local time. For
more information on how to apply visit www.eac.int

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post Job Opportunities at EAC Secretariat appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/job-opportunities-at-eac-secretariat/feed/ 0
Applications to the 2014 Fellowship program for journalists sponsored by the Dag Hammarskjold Fund for Journalists http://www.thehabari.com/applications-to-the-2014-fellowship-program-for-journalists-sponsored-by-the-dag-hammarskjold-fund-for-journalists/ http://www.thehabari.com/applications-to-the-2014-fellowship-program-for-journalists-sponsored-by-the-dag-hammarskjold-fund-for-journalists/#comments Wed, 12 Feb 2014 11:51:35 +0000 http://www.thehabari.com/?p=42879 Picture by Globalcalendar.info The Dag Hammarskjöld Fund for Journalists is now accepting ...

The post Applications to the 2014 Fellowship program for journalists sponsored by the Dag Hammarskjold Fund for Journalists appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
20140212-125002.jpg

Picture by Globalcalendar.info

The Dag Hammarskjöld Fund for Journalists is now accepting applications from professional journalists from developing countries for its 2014 fellowship program. The application deadline is March 31, 2014.

The fellowships are available to radio, television, print and web journalists, age 25 to 35, from developing countries who are interested in coming to New York to report on international affairs during the 69th session of the United Nations General Assembly. The fellowships will begin in early September and extend to late November and will include the cost of travel and accommodations in New York, as well as a per diem allowance.

The fellowship program is open to journalists who are native to one of the developing countries in Africa, Asia/the Pacific, and South America/the Caribbean and are currently working full-time for media organizations. Applicants must demonstrate an interest in and commitment to international affairs and to conveying a better understanding of the United Nations to their readers and audiences. They must also have approval from their media organizations to spend up to three months in New York to report from the United Nations.

In an effort to rotate recipient countries, the Fund will not consider journalist applications for 2014 from nations selected in 2013: Brazil, Kenya, Pakistan and Turkey. Journalists from these countries may apply in 2015.

Four journalists are selected each year after a review of all applications. The journalists who are awarded fellowships are given the incomparable opportunity to observe international diplomatic deliberations at the United Nations, to make professional contacts that will serve them for years to come, to interact with seasoned journalists from around the world, and to gain a broader perspective and understanding of matters of global concern. Many past fellows have risen to prominence in their professional and countries. The program is not intended to provide basic skills training to journalists, as all participants are media professionals.

Full fellowship eligibility criteria and documentation requirements as well as the fellowship application form can be found on the Fund’s web site at www.unjournalismfellowship.org

Questions about the program, eligibility and application process can be directed by email to fellowship@unjournalismfellowship.org.​
International House, 6th floor, Shaaban Robert Street/Garden Avenue. P.O.Box 9224, Dar es Salaam, Tanzania. Email:unic.daressalaam@unic.org. Website: http://sites.unicnetwork.org/

Source:

Stella Vuzo
Information Officer
UN Information Center-UNIC Dar es Salaam
P. O. Box 9224,
Dar es Salaam, Tanzania
Mobile: +255 767 100 902
E-mail: unic.daressalaam@unic.org
twitter: unicdaressalaam
Facebook: unicdaressalaam
Website: http://daressalaam.sites.unicnetwork.org/.

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post Applications to the 2014 Fellowship program for journalists sponsored by the Dag Hammarskjold Fund for Journalists appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/applications-to-the-2014-fellowship-program-for-journalists-sponsored-by-the-dag-hammarskjold-fund-for-journalists/feed/ 0
Jeshi la Polisi Latangaza Ajira 2014 http://www.thehabari.com/jeshi-la-polisi-latangaza-ajira-2014/ http://www.thehabari.com/jeshi-la-polisi-latangaza-ajira-2014/#comments Wed, 05 Feb 2014 09:49:57 +0000 http://www.thehabari.com/?p=42681 UTARATIBU WA JESHI LA POLISI KUJIUNGA KWA WAHITIMU WATARAJIWA WA KIDATO CHA ...

The post Jeshi la Polisi Latangaza Ajira 2014 appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
Jeshi la Polisi Tanzania latangaza ajira mpya

Jeshi la Polisi Tanzania latangaza ajira mpya

UTARATIBU WA JESHI LA POLISI KUJIUNGA KWA WAHITIMU WATARAJIWA WA KIDATO CHA SITA MWAKA 2014 NA KIDATO CHA NNE 2013
Katika mwaka wa fedha 2014/2015 Jeshi la Polisi linatarajia kuajiri wahitimu wa kidato cha sita mwaka 2014 na kidato cha nne mwaka 2013. Ili kutekeleza azma hii tumeweka fomu kwenye tovuti ambayo wahitimu watarajiwa wa kidato cha sita wa mwaka 2014 watajaza kabla ya kufanya mitihani yao ya kumaliza kidato cha sita.
Baada ya kujazwa kikamilifu wakabidhi fomu kwa wakuu wa shule ambao watazirejeshe kwa Makamada wa Polisi wa mikoa kabla ya tarehe 17.03.2014. Wahitimu wa kidato cha nne wasijaze fomu hizi walishajaza kupitia “selform” walizojaza walipokuwa shuleni.
 MASHARTI KWA MWOMBAJI:
1.Mwombaji anatakiwa ajaze fomu hii kikamilifu na abandike picha yake “Passport Size” kwenye fomu kisha akabidhi kwa Mkuu wa Shule kwa hatua zaidi.
2.Kila mwombaji aandike namba ya simu kwa usahihi na anuani yake ya kudumu ambayo itatumika wakati wa kuitwa kwenye usaili.
3.Pakua:Fomu ya Chaguo hapa…
Imetolewa na:
Ofisi ya Inspekta Jenerali wa Polisi,
Makao Makuu ya Polisi,
S.L.P. 9141,
DAR ES SALAAM.
Chanzo: Jeshi la Polisi Tanzania

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post Jeshi la Polisi Latangaza Ajira 2014 appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/jeshi-la-polisi-latangaza-ajira-2014/feed/ 0
Nafasi za Kazi Toka Sekretarieti ya Ajira Tanzania…! http://www.thehabari.com/nafasi-za-kazi-toka-sekretarieti-ya-ajira-tanzania/ http://www.thehabari.com/nafasi-za-kazi-toka-sekretarieti-ya-ajira-tanzania/#comments Fri, 17 Jan 2014 14:35:58 +0000 http://www.thehabari.com/?p=42116 TANGAZO LA KUITWA KWENYE USAILI 6 JANUARI 2014 Jiunge nasi kwenye social ...

The post Nafasi za Kazi Toka Sekretarieti ya Ajira Tanzania…! appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
www.ajira.go.tz
TANGAZO LA KUITWA KWENYE USAILI 6 JANUARI 2014

Jiunge nasi kwenye social media
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

The post Nafasi za Kazi Toka Sekretarieti ya Ajira Tanzania…! appeared first on Habari | Michezo | Mahusiano | Blog Tanzania.

]]>
http://www.thehabari.com/nafasi-za-kazi-toka-sekretarieti-ya-ajira-tanzania/feed/ 0